Có Một điểm đáng tiếc là những cây kim trên mặt đồng hồ lại được làm bằng thép cao cấp và tìm lời giải nung xanh chứ không phải làm bằng vàng. Đây cũng là cấu tạo kim đồng hồ đeo tay đặc thù của...