<div style="text-transform:capitalize;">[IMG]styles/cyan/xenforo/icons/icon_ms.gif[/IMG] Hòa mạng Mobifone trả sau</div>
<hr size="1" style="margin-top: -9px; padding-bottom: 0px;">Nguồn: http://***************/


CHƯƠNG TRÌNH : ( VUI LÒNG NHẮN TIN ĐỊA CHỈ EMAIL ĐỂ GỬI LIST SỐ )


TẶNG ĐIỆN THOẠI SAMSUNG E1200 VÀ C3520 KHI HÒA MẠNG MỚI MOBIFONE
Đối tượng áp dụng.
Thuê bao trả sau phát triển mới là khách hàng doanh nghiệp, là khách hàng thường xuyên của MobiFone theo quy định hiện hành, bao gồm:
Thuê bao trả sau phát triển mới đứng tên doanh nghiệp, tổ chức

KHÔNG ÁP DỤNG CHO THUÊ BAO CÁ NHÂN ĐỨNG TÊN

TẤT CẢ THUÊ BAO HÒA MẠNG PHẢI CAM KẾT SỬ DỤNG GÓI CƯỚC THOẠI 10 PHÚT MIỄN PHÍ CỦA MOBIFONE

GÓI DN 45 : Gọi nội mạng Mobiphone và các số cố định của mạng VNPT (bao gồm cả GPhone) trên toàn quốc.

Số phút miễn phí tối đa (số phút/chu kỳ) : 1500 PHÚT

GÓI DN 145 : Gọi nội mạng Mobiphone, gọi tới mạng Vinaphone và các số cố định của mạng VNPT (bao gồm cả GPhone) trên toàn quốc. Số phút miễn phí tối đa (số phút/chu kỳ) : 1500 PHÚT


Thanks & Best Regards
Nguyễn Kim Quốc
TỔ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP - Chi nhánh TP. HCM 1
Trung Tâm Thông Tin Di Động Khu Vực II
MM18, Trường Sơn, P. 14, Q. 10 TP.HCM

Mobie :093.852.4736