<div style="text-transform:capitalize;">[IMG]styles/cyan/xenforo/icons/icon_ms.gif[/IMG] cần bán chiếc iphone 4s</div>
<hr size="1" style="margin-top: -9px; padding-bottom: 0px;">Nguồn: http://***************/


mình cần bán chiếc 4s đen 16gb quốc tế đang dùng.máy mua ở nhật cường.pk có sạc cáp.giá 6tr2.mình ở thành phố bắc giang.ai mua lh 09 sáu 2 sau 3 996 tám !!!