<div style="text-transform:capitalize;">[IMG]styles/cyan/xenforo/icons/icon_ms.gif[/IMG] 0937 150 220 Cho thuê sân khấu - Thi công lắp dựng sân khấu</div>
<hr size="1" style="margin-top: -9px; padding-bottom: 0px;">Nguồn: http://***************/


<div align="center"> LẮP ĐẶT SÂN KHẤU CHUYÊN NGHIỆP -LH 0911 000 222</div>

Đạt Phương - Đơn vị chuyên cung cấp, cho thuê âm thanh - ánh sáng - cung cấp, lắp đặt sân khấu phục vụ sự kiện chuyên nghiệp. ... Chuyên thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị âm thanh, ánh sáng, không gian, ...sân khấu. Liên hệ Mr Đạt 0937 150 220<div align="center"></div>