<div style="text-transform:capitalize;">[IMG]styles/cyan/xenforo/icons/icon_ms.gif[/IMG] bán phá giá sim</div>
<hr size="1" style="margin-top: -9px; padding-bottom: 0px;">Nguồn: http://***************/


Liên hệ 0989 293 183
0964 021 666 = 1t9
0964 014 666 = 1t9
0964 05 1666 = 1t9
0964 052 666 = 1t9

096.38.50555 = 1tr9
096.393.7555 = 1tr7
096.227.8555 = 1tr7

096.29.47444 = 600k
096.39.47444 = 600k
096.38.46444 = 650k
09.8583.2444 = 650k
09.8583.1444 = 600k

0968.177.222 = 1tr3
0962.094.222 = 800k
0962.164.222 = 800k
0962.044.222 = 1150k

0978 5 19111 - 800k
09727 68 111 = 900k
0972 6 19111 - 800k
09765 36 111 - 800k

tài khon 200k
0968.377.000 = 750k

0962.75.1992 = 1tr9 năm sinh 1992
0966.49.6686 = 1tr6
0962.086.866 = 2tr7
0967.286.296 = 1tr6

096.454.6566 = 490k
096.474.0989 = 450k
0966.036.369 = 1tr6 tiến cc chun
0962.572.866 = 900k
0968.527.572
0966.607.670
0966.732.723 --- 700k / sim

0968.32.77.55 = 500
0968.23.77.22 = 500
0968.32.77.22 = 550
0968.27.25.52 = 650
096.332.7997 = 900k
0968.31.6006 = 650
0968.27.2332= 650
09.8486.0330 = 500k


***************
0966.919.011 = 500k
0966.919.022 = 550k
0966.919.033 = 550k

0966.919.220 = 500k
0966.919.221 = 500k
0966.919.223 = 500k
0966.919.225 = 500k

0966.919.255 = 550k
0966.919.322 = 550k
0966.919.330 = 500k
0966.919.331 = 500k

0966.919.332 = 500k
0966.919.335 = 500k
0966.919.355 = 550k
0966.919.522 = 500k
0966.919.533 = 500k

0966.919.550 = 500k
0966.919.551 = 500k
0966.919.553 = 500k
0966.919.633 = 550k
0966.919.655 = 550k

*************

098764 0246 = 800k
098 348 0246 = 800k
0983 52 0246 = 850k
0983 76 0246 = 850k

09.6686.3414 = 350k
09.6686.3424 = 350k

0972.489.488 = 600k
0982.393.033 = 650k
097.33.22.88.3 = 800k
0987.555.773 = 600k
0987.988.220 = 600k
0972.666.210 = 600k

0972.005.422 - 500k
0973.161.550 - 500k
0976.29.8642 - 400k
0976.03.8642 - 400k
0972.94.5432 - 400k


Sim t quý 11 s viettel:

01654.62.1111 = 700k
01656.02.1111 = 700k
0166.237.1111 = 650k
01656.05.1111 = 700k
01664.25.1111 = 600k


01649.77.2222 = 1150k
01694.012222 = 1tr3
0167.235.2222 = 850
016787.12222 = 850
016787.02222 = 850
0169490.2222 = 800
0164.2282222 = 1tr7
01664.202222 = 1tr2
0164.6262222 = 1tr7
0165.330.2222 = 900

******************
01628.303333 = 1tr4
01674.313333 = 1tr3
0167.432.3333 = 1tr3
0166.432.3333 = 1tr4
01628.343333 = 1tr3
01667.343333 = 1tr3
01694.353333 = 1tr4
01684.353333 = 1tr4
01647.363333 = 1tr4
01648.363333 = 1tr4
01642.373333 = 1tr2
01628.373333 = 1tr3
01644.373333 = 1tr2
01647.383333 = 1tr3
01684.393333 = 1tr4

01639.123333 = 1tr6
01627.00.3333 = 1tr3
01679.00.3333 = 1tr3
01627.22.3333 = 1tr6
01657.44.3333 = 1tr1
01632.44.3333 = 1tr1
01674.55.3333 = 1tr4
01649.66.3333 = 1tr6
01674.77.3333 = 1tr3


0162.660.3333 = 1tr3
0164.660.3333 = 1tr3
0162.77.03333 = 1tr2
0164.77.83333 = 1tr2
0164.882.3333 = 1tr3
0167.991.3333 = 1tr4
0164.991.3333 = 1tr3
0164.996.3333 = 1tr3
0164.767.3333 = 1tr2
0162.767.3333 = 1tr3
0165.727.3333 = 1tr3
016.797.63333 = 1tr3
0162.878.3333 = 1tr3
016.7757.3333 = 1tr4


01667.90.3333 = 1tr 2
01673.90.3333 = 1tr2
01626.90.3333 = 1tr2
01628.90.3333 = 1tr1
01652.91.3333 = 1tr1
01675.92.3333 = 1tr1
01672.19.3333 = 1tr1
01685.29.3333 = 1tr1
016.292.13333 = 1tr
016.7475.3333 = 1tr1
01676.19.3333 = 1tr
01672.17.3333 = 1tr
01697.19.3333 = 1tr
0167.985.3333 = 1tr
01665.02.3333 = 1tr
01639.65.3333 = 1tr
01673.01.3333 = 1tr
01685.71.3333 = 1tr
01672.05.3333 = 1tr
0167.295.3333 = 1t
0165.275.3333 = 1tr
01667.52.3333 = 850
0166.572.3333 = 1tr
<div align="center">01677.05.3333 = 1tr</div><div align="center">0166.915.3333 = 1tr</div><div align="center">0166.397.3333 = 1tr</div><div align="center">***************</div><div align="center"></div><div align="center">tứ quý 5 : </div><div align="center"></div><div align="center">01673.84.5555 = 1tr</div><div align="center">01694.90.5555= 1tr4</div><div align="center">01657.08.5555 = 1tr4</div><div align="center">01672.18.5555 - 1tr4</div><div align="center">01698.20.5555 - 1tr4</div><div align="center">01636.20.5555 = 1tr3</div><div align="center">016.753.15555 - 1tr4</div><div align="center"></div><div align="center">01659.07.5555 = 1tr4 ( ko thất và sinh lộc nhiều ) </div><div align="center">01673.10.5555 = 1tr3</div><div align="center">016.876.25555 = 1tr6</div><div align="center">01684.63.5555 = 1tr5</div><div align="center"></div><div align="center">0164.776.5555 = 1tr4</div><div align="center">0165.776.5555 = 1tr4</div><div align="center">016.567.25555 = 1tr9</div><div align="center">016.678.05555 = 2tr1</div><div align="center">01667.06.5555 = 1tr8</div><div align="center">01687.505555 = 2tr2</div><div align="center">01658.345555 = 1tr9</div><div align="center">01643.525555 = 1tr9</div><div align="center">01639.545555 = 1tr8</div><div align="center">01643.585555 = 1tr9</div><div align="center">0164.808.5555 = 1tr9</div><div align="center">0164.882.5555 = 1tr9</div><div align="center">0165.717.5555 = 1tr7</div><div align="center"></div><div align="center"></div><div align="center">016.595.05555 1,8tr </div><div align="center">01636.515555 1,8tr </div><div align="center">01647.525555 1,8tr </div><div align="center">01687.535555 1,8tr </div><div align="center">01664.535555 1,8tr </div><div align="center">01636.545555 1,8tr </div><div align="center">01693.545555 1,8tr </div><div align="center">01697.545555 1,8tr </div><div align="center">01649.565555 1,8tr </div><div align="center">01657.345555 1,8tr </div><div align="center">01644.595555 1,8tr </div><div align="center">01673.595555 1,8tr </div><div align="center">01659.345555 1,8tr </div><div align="center">01684.26.5555 1,4tr </div><div align="center">01636.27.5555 1,4tr </div><div align="center">01682.31.5555 1,4tr </div><div align="center">016464.35555 1,4tr </div><div align="center">01684.90.5555 1,4tr </div><div align="center">01643.16.5555 1,4tr </div><div align="center">01685.17.5555 1,4tr </div><div align="center">01634.235555 1,4tr </div><div align="center">016.454.0555 1,4tr </div><div align="center">01652.31.5555 1,4tr </div><div align="center">01635.29.5555 1,4tr </div><div align="center">01634.72.5555 1,4tr </div><div align="center">01689.61.5555 1,4tr </div><div align="center">01697.63.5555 1,4tr </div><div align="center">01634.63.5555 1,4tr </div><div align="center">01693.17.5555 1,4tr </div><div align="center">01664.98.5555 1,4tr </div><div align="center">0164.298.5555 1,4tr </div><div align="center">0166.937.5555 1,4tr </div><div align="center">0163.581.5555 1,4tr </div><div align="center">01634.135555 1,4tr </div><div align="center">0166.381.5555 1,4tr </div><div align="center"></div><div align="center"></div><div align="center">+ Sim tứ 6 :</div><div align="center">01647.616666 = 2tr5</div><div align="center">01654.606666 = 2tr6</div><div align="center">0163 910 6666 = 2tr6</div><div align="center">01697.246.666 = 2tr6</div><div align="center">0168.770.6666 = 2tr6</div><div align="center">0165.227.6666 = 2tr6</div><div align="center">0164.337.6666 = 2tr3</div><div align="center">0167.994.6666 = 2tr3</div><div align="center">01672.13.6666 = 2tr3</div><div align="center">016.787.06666 = 2tr3</div><div align="center"></div><div align="center">01672.97.6666 = 2tr2</div><div align="center">01694.97.6666 = 2tr1</div><div align="center">01697.10.6666 = 2tr1</div><div align="center">01679.31.6666 = 2tr3</div><div align="center">01672.05.6666 = 2tr2</div><div align="center">01679.27.6666 = 2tr</div><div align="center"></div><div align="center">+ Sim tứ 7 : </div><div align="center"></div><div align="center">01659 13 7777 = 1tr6</div><div align="center">01659 83 7777 = 1tr6</div><div align="center">01659 357777 = 1tr8</div><div align="center">01658 39 7777 = 1tr6</div><div align="center">0165 919 7777 = 1tr9</div><div align="center">01659 31 7777 = 1tr6</div><div align="center">0165 994 7777 = 1tr6</div><div align="center">01689.41.7777 = 1tr3</div><div align="center">0167.310.7777 = 1tr3</div><div align="center">01689.45.7777 = 1tr4</div><div align="center">0167.320.7777 = 1tr3</div><div align="center">+ tam hoa kép tiến : </div><div align="center"></div><div align="center">01633.444.111 1tr </div><div align="center">01632.444.333 1tr </div><div align="center">0163.4444.222 1tr4 </div><div align="center">0163.4444.000 1tr4 </div><div align="center">01633.111.000 11tr4</div>01634.222.000 1tr4
01633.222.111 1tr8
0163.2222.000 1tr3
01657.333.111 1tr2
01647.333.111 1tr2
01634.333.000 1tr3
01634.333.111 1tr3
01632.333.222 1tr6
01634.333.222 1tr4
01632.555.000 1tr4
01633.555.000 1tr4
01632.555.111 1tr4
01632.555.222 1tr4
01634.555.222 1tr4
01652.555.444 1tr
01634.666.222 1,6tr
01634.666.333 1,6tr
01633.666.444 1tr
01634.666.444 1tr
01632.777.000 1,3tr
01633.777.000 1,3tr
01633.777.111 1tr3
01632.777.222 1tr3
01633.777.222 1tr5
01632.777.333 1tr5
01632.777.555 1tr5
01633.777.555 1tr5
01632.888.444 950k
01632.999.222 1tr5
01632.999.333 1tr6
01632.999.444 1tr
01634.000.111 1tr8
01634.000.222 1tr6
01632000444 1tr6
01634000555 1,500
01632000666 1tr8
01632000777 1tr8
01634111222 1tr8
01632111333 1tr8
01632111444 1tr3
01632111777 1tr8
01634111777 1tr7
01633222444 1tr8
01634222444 1tr8
01634222777 1tr9
01632333555 2tr
01634333555 2tr
01632444777 1tr3
01634555777 1tr
01657.111.333 1,6tr
01645.111.333 1,4tr
01647.111.333 1,4tr
01648.111.333 1tr4
01684.111.333 1tr5
01673.111.777 1tr6
01683.222.777 1tr7
01673.222.777 1tr8
01684.000.444 1tr2
01645.000.444 1tr
01684.222.444 1tr2
01673.666.000 1tr1
+ Sim 6789 tiến lên san = tất cả :

016.797.26789 = 1tr9
016.838.76789 = 1tr9
01662.17.6789 = 1tr4
01677.32.6789 = 1tr3
016.797.66789 = 1tr9
0169.57.16789 = 1tr4
0164.75.86789 = 1tr4
0163.85.36789 = 1tr4
016.457.46789 = 1000k
0163.24.06789 = 1tr2
0164.781.6789 = 1tr2
0166.51.06789 = 1tr4
01634.20.6789 = 1tr2
0165.343.6789 ( 016.5343.6789 ) = 1500k
0165.37.66789 = 1tr4
016.338.06789 = 1tr4
01675.226789 = 1tr9
0164.22.66.789 = 2tr2
01694.27.6789 = 1tr2
01635.97.6789 = 1tr4
016.939.26789 = 1tr7
01683.626789 = 1tr6
01676.43.6789 = 1tr2
01657.12.6789 = 1tr3


*********
***************
01692.67.2345 = 350k
01662.17.2345 = 350k
01668.17.2345 = 350k
01698.06.2345 = 350k
01694.18.2345 = 350k
0164.275.2345 = 350k
01649.04.2345 = 350k
0164.963.2345 = 350k
01665.96.2345 = 350k


*********

+ Sim taxi kép :
01668.01.01.01 = 1tr6
016327.56789 = 3tr5
01692.577.577 = 600k
01693.577.577 = 600k
01694.577.577 = 600k
01695.577.577 = 600k

01692.511.511 = 600k
01693.511.511 = 600k
01694.511.511 = 600k
01695.511.511 = 600k
01696.511.511 = 600k

+ Sim taxi :

01679.906.906 = 450
01669.912.912 = 450
01649.973.973 = 350
01664.981.981 = 550
01644.981.981 = 550
01695.982.982 = 550
01669.983.983 = 550
01634.984.984 = 500
01646.985.985 = 550
01634.985.985 = 550

01674.560.560 = 450k
01677.502.502 = 450k
01698 942 942 - 450k
01698 824 824 - 450k
01657.532.532 = 500k
01673.532.532 = 500k
01677.730.730 = 450k
01652.521.521 = 500k
01653.062.062 = 500k

+ Sim 67891(0) :

0169 666 7891 = 400k
016 724 78910 = 400k
01 6556 67891 = 400k

+ Sim tam hoa 6 - 8 - 9 :

01633 082 666 - 450k

0167.242.0999 = 600k
01672.530.999 = 600k

01638.727.999 = 800k
01649.575.999 = 850k
01648.717.888 = 700k
01634.797.888 = 700k
0165.7747.999 = 700k
01649.277.999 = 700k
01649.377.999 = 850k
01649.5.77.999 = 850k
01658.177.888 = 700k
01648.707.888 = 700k
01638.757.888 - 700k
01653.474.888 - 700k
01653.494.888 - 700k
01653.414.888 - 700k

+ Sim tam hoa 5 - 7 :

016.585.26.555 = 350k
01659.118.555 = 400k
01659.117.555 = 400k
016.585.13555 = 400k
01672.066.555 = 400k
0166.29.57555 = 400k
0166.567.1555 = 400k
016696.55.777 = 400k
01669.656.777 = 400k ( 016696.56777 )
0166.959.6777 = 400k ( 0166.95.96.777)
0166.959.0777 = 400k
01663.66.0777 = 400k
01664.88.0777 = 400k

+ Sim tam hoa 0 - 2 - 4 :

01693.440.444 = 450k

01698.532.444 = 250k

01664.920.222 = 250k

tam hoa 111 :

0167.989.6111 = 250k
016.765.19111 = 250k
0169.22.15111 = 250k
016.7997.5111 = 250k
0167.9392.111 = 250k ( 0167.939.2111 )
016.689.13111 = 250k
0166.95.17111 = 250k
0166.54.18111 = 250k

+ Sim 8686 :

01299.23.8686 - 500k
01636 27 8686 = 500k
01672.51.8686 = 500k

+ Sim vina :

01243 886 866 = 800k phát phát lộc , phát lộc lộc
01257 668 886 = 900k lộc lộc phát , phát phát lộc


01233 876543 = 600k
01295 876543 = 600k
01238 987654 = 600k
01236 765432 = 600k
012 777 65432 = 700k

01299.265.999 - 400k
0124.91.68688 = 400k
0125.91.68688 = 400k
01253.833.866 = 300k
0125.37.68688 = 400k
0125.70.68688 = 400k
012.393.86866 = 400k
012921.86668 - 350k,


0123 6886066 - 250k
0123 6886166 - 250k
0123 6886266 - 250k
0123 6886366 - 300k
0123 6886566 - 300k
0123 6886665 - 300k