<div style="text-transform:capitalize;">[IMG]styles/cyan/xenforo/icons/icon_ms.gif[/IMG] Lô Sim Tiến Mới Về</div>
<hr size="1" style="margin-top: -9px; padding-bottom: 0px;">Nguồn: http://***************/


tất cả đều là sim nguyên kít hết nhé
-
-
-
-
-
-
-

0962.492.192 – 250k
0968.329.932 – 300k (đã bán)
0966.559.611 – 300k (đã bán)
0969.234.656 – 300k
0966.23.5775 – 200k (đã bán)
0962.48.45.43 – 200k (đã bán)
0968.200.087 – 180k
0966.09.08.95 – 400k (đã bán)
0968.499.338 – 250k
0969.338.767 – 200k
0969.336.283 – 400k
0968.27.6660 – 250k (đã bán)
09684.3456.2 – 250k
096.828.4442 – 200k (đã bán)
0968.755.882 – 250k
0968.865.117 – 200k
0969.960.965 – 300k (đã bán)
09688.000.45 – 200k
0966.339.262 – 300k
096.2223.755 – 250k
096.8889.245 – 200k
0969.188.771 – 300k
0968.922.646 – 250k
0966.43.6226 – 250k (đã bán)
0968.38.58.08 – 350k
0969.678.832 – 200k
0969.656.362 – 250k
0968.403.304 – 350k (đã bán)
0962.38.68.28 – 450k
0969.5678.87 – 400k (đã bán)
0969.492.497 – 200k
0969.228.133 – 300k
0969.181.020 – 300k
0968.3.01110 – 200k
09696.00.141 – 300k (141HN)
0966.145.118 – 200k
0968.738.117 – 200k
0969.426.428 – 700k
0963.2020.44 – 180k (đã bán)
096.9393.862 – 300k
0969.599.102 – 400k
0969.70.6226 – 250k (đã bán)
0966.353.826 – 300k
096.87.87.228 – 200k (đã bán)
0968.99.0040 – 200k
09.62226.211 – 250k (đã bán)
0969.011.005 – 200k (đã bán)
0962.455.119 – 200k
0968.897.009 – 200k
0968.365.389 – 350k (đã bán)
0968.553.161 – 200k
0969.324.432 – 300k
0963.27.27.17 – 220k (đã bán)
0966.244.556 – 350k
0966.37.3553 – 200k
0969.28.68.08 – 350k


ai quan tâm lh: 0988999077 - 01638222444