Thi công đường dây 220kV Vĩnh Tân-Tháp Chàm. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)
Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), năm nay, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPT) giao cho Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Trung (AMT) đóng điện 9 dự án; trưong đó có 4 dự án thuộc cụm Vĩnh Tân.Đây là các dự án nằm trong danh mục 12 dự án lưới điện cấp bách nhằm cung cấp điện cho miền Nam mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt và giao cho EVN, NPT thực hiện.Để đảm bảo kế hoạch của Chính phủ và tiến độ mà EVN đã đề ra, AMT đã và đang tập trung nguồn nhân lực trên công trường để đôn đốc các nhà thầu; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Chính quyền các địa phương nhằm khắc phục kịp thời những vướng mắc phát sinh, phấn đấu hoàn thành đóng điện đường dây 220kV Vĩnh Tân-Tháp Chàm 2 mạch có chiều dài khoảng 63,3km, trạm biến áp 220kV Tháp Chàm công suất 125MVA & đường dây đấu nối 2 mạch dài 28,6km trong tháng 11 tới.Bên cạnh đó, trong quý 1 năm 2015 sẽ đóng điện các đường dây 220kV Vĩnh Tân - Phan Thiết 2 mạch có chiều dài 91,7km ; đường dây 220kV Phan Thiết- Phú Mỹ 2 với 2 mạch có chiều dài 140,14km và đường dây 500kV Vũng Áng-nhánh rẽ Hà Tĩnh- Đà Nẵng mạch kép dài khoảng 17km .Tuy nhiên, theo đánh giá AMT, vướng mắc lớn nhất có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành đóng điện chủ yếu liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.Nguyên nhân do hiện nay, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chưa ban hành các quy định hướng dẫn chi tiết về công tác bồi thường theo các Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014, Nghị định 43/104/NĐ-CP và Thông tư 37/2014/TT-BTNMT nên các Hội đồng bồi thường chưa có cơ sở để thực hiện việc thu hồi đất, áp dụng mức giá bồi thường hỗ trợ cho các trường hợp công trình còn dở dang.Ban Quản lý Dự án lưới điện Miền Trung cho biết, hiện nay, các tỉnh mới đang gửi dự thảo cho các ngành tham gia ý kiến và sẽ ban hành vào đầu năm 2015. Ngoài ra, Nghị định 14/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện thay thế Nghị định 106 và Nghị định 81; trong đó quy định mức hỗ trợ đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất không quá 30%.Trong khi trước đây, Ủy ban Nhân dân các tỉnh đều ban hành mức hỗ trợ 50-60%. Vì vậy, các công trình đang áp dụng Nghị định này để lập phương án bồi thường hành lang tuyến đều gặp vướng mắc. Nhiều đoạn tuyến trong cùng một dự án lại có mức hỗ trợ khác nhau, bởi thời điểm áp dụng mức đền bù của các Nghị định khác nhau.Theo EVN, việc đóng điện đưa các dự án vào vận hành đúng tiến độ được giao mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc truyền tải công suất từ Nhà máy điện Vĩnh Tân 2 vào hệ thống điện Quốc gia, tăng cường công suất và giảm tổn thất cho hệ thống điện. Mặt khác, tạo liên kết lưới điện 220kV khu vực duyên hải Nam Trung bộ, góp phần cung cấp lượng điện năng thiếu hụt cho khu vực miền Nam giai đoạn cuối năm nay, mùa khô 2015 và những năm tiếp theo.Tuy vậy, để thực hiện được mục tiêu này, ngoài sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ và sự nỗ lực của ngành điện, rất cần đến sự đồng thuận của những người dân và sự phối hợp của chính quyền địa phương nơi có công trình đi qua, có như vậy khó khăn vướng mắc mới được tháo gỡ và 4 dự án lưới điện thuộc cụm Vĩnh Tân mới hoàn thành đúng tiến độ./


Theo vietnamplus.vn