<div style="text-transform:capitalize;">[IMG]styles/cyan/xenforo/icons/icon_ms.gif[/IMG] bán giống khoai môn cao chỉ tím...0937392133</div>
<hr size="1" style="margin-top: -9px; padding-bottom: 0px;">Nguồn: http://***************/


Chúng tôi chuyên cung cấp khoai môn thành phẩm và khoai môn giống với số lượng lớn.

1.Tiêu chuẩn giống gồm như sau: củ to và nhỏ chiều dài khoảng 10cm-15cm, năng suất đạt 1-1.5kg/ bụi, thích hợp mang ra trồng đồng ruộng.

2.Tiêu chuẩn khoai môn thành phẩm: củ 50cm trở lên, củ đạt từ 500gram, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, đóng bao 50kg
Ai có nhu cầu xin liên hệ số đt 0937392133/0909922617 hay email hangtran078@gmail.com gặp hằng.