<div style="text-transform:capitalize;">[IMG]styles/cyan/xenforo/icons/icon_ms.gif[/IMG] MULONGVUONG.COM,Mu open ngày 3/1 4/1 5/1 6/1/2015,Mu open ngày hôm nay 3/1 4/1 5/1 6/1/2015 Mu mới</div>
<hr size="1" style="margin-top: -9px; padding-bottom: 0px;">Nguồn: http://***************/


MULONGVUONG.COM,Mu open ngày 3/1 4/1 5/1 6/1/2015,Mu open ngày hôm nay 3/1 4/1 5/1 6/1/2015 Mu mới ra hôm nay,Mu chuẩn bị open 3/1 4/1 5/1 6/1/2015 mu sắp open,Mu mới ra mắt,Mu open hôm nay,Mu open tháng 1/2015
MULONGVUONG.COM

Ra mắt sever thế hệ II
THANH LONG
Mu Đã Tồn Tại 2 Năm
Mu Nói Không Với Webshop
Mu Miễn Phí 99%
Chuỗi Nhiệm Vụ Hàng Ngày Độc Đáo
Không Gây Nhàm Chán Cho Game Thủ


Anphatest: 14h-04/1/2015
OpenBeTa Chính Thức 14H-06/1/2015
[*]Cụm máy chủ:THANH LONG
[*]Đường truyền: 1Gbps
[*]Data Center: Việt Nam
[*]Kinh Nghiệm: 200x
[*]Tỷ lệ Rớt Đồ: 50%
[*]GameServer: TitanTech
[*]Client: Webzen
[/LIST]

<div style="padding-left: 30px">


<div style="padding-left: 30px">Nào cùng nghía qua xem giới thiệu về phiên bản này nhé!
<div align="center">
INFORMATION</div>

MU open ngày 3/1/2015 4/1/2015 5/1/2015 6/1/2015
Mu open ngày hôm nay <div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px">3/1/2015 4/1/2015 5/1/2015 6/1/2015</div></div></div></div><div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px">

Mu mới ra ngày<div style="padding-left: 30px">3/1/2015 4/1/2015 5/1/2015 6/1/2015</div>

Mu chuẩn bị open ngày 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12
MU mới nhất,
MU sắp open,Mu chuẩn bị alphatest,Mu sắp open


<div style="padding-left: 30px"></div><div style="padding-left: 30px">
MU open ngày 3/1/2015 4/1/2015 5/1/2015 6/1/2015
Mu open ngày hôm nay
<div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px">3/1/2015 4/1/2015 5/1/2015 6/1/2015</div></div></div></div><div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px">

Mu mới ra ngày<div style="padding-left: 30px">3/1/2015 4/1/2015 5/1/2015 6/1/2015</div>

Mu chuẩn bị open ngày 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12
MU mới nhất,
MU sắp open,Mu chuẩn bị alphatest,Mu sắp open
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
MULONGVUONG.COM,Mu open ngày 3/1 4/1 5/1 6/1/2015,Mu open hôm nay


Mu open ngày 3/1 4/1,MULONGVUONG.COM,Mu mới ra open ngày 3/1 4/1 5/1 6/1/2015


Mu open hôm nay,MULONGVUONG.COM,Mu open ngày hôm nay 3/1 4/1 5/1 6/1/2015


MULONGVUONG.COM,Mu chuẩn bị open ngày 3/1 4/1 5/1 6/1/2015,Mu mới ra hôm nay


MULONGVUONG.COM,Mu mới ra ngày 3/1 4/1 5/1 6/1/2015,Mu sắp open ngày 5/1 6/1MULONGVUONG.COM,Mu open BeTa ngày 3/1/2015 4/1/2015 5/1/2015 6/1/2015