<div style="text-transform:capitalize;">[IMG]styles/cyan/xenforo/icons/icon_ms.gif[/IMG] Tải Game Gopet 126 - Big Update Phiên Bản Mới Cực Hấp Dẫn</div>
<hr size="1" style="margin-top: -9px; padding-bottom: 0px;">Nguồn: http://***************/


Tải Game Gopet 126
Big Update - Thay đổi kỹ năng
Thời gian: Từ nay đến 16h, 15/12/2014

Nội dung: Nằm trong bước chuẩn bị cho pb big update Gopet 126 sắp tới,với những thử thách về boss mới và chiến đấu mới, nên hệ thống skill của pet thiên đình đã đc sửa lại như sau

1. Mỗi skill bây giờ sẽ có 37 cấp,tương ứng với 37 lv của pet tức là,cứ mỗi khi lên lv,pet sẽ có thể nâng cấp skill trong Tai Gopet 126

2. Các skill đã đc chỉnh sửa về sức mạnh, đặc biệt là MANA SỬ DỤNG SKILL ĐÃ ĐC ĐIỀU CHỈNH LẠI. Sau điều chỉnh này, pet pháp sư sẽ tận dụng đc ưu thế của mình là mp nhiều, xài skill liên tục hơn so với 2 pet kia,tránh tình trạng pet mặc đồ lung tung của nhau hơn. Đặc biệt : các skill cấp 36-37 sẽ có sức mạnh vượt trội hơn so với skill cấp 35

3. Tỉ lệ nâng cấp Tai Gopet 126 thành công skill bây giờ luôn là 50% mức phí nâng cấp skill cũng thay đổi;có thể nâng cấp = mgold hoặc ngọc

Chú ý: nâng cấp skill thất bại,cũng bị mất phí


4. Khuyến mãi phí nâng cấp và học skill còn 1 ngọc/1 mgold từ hôm nay cho đến 16h, 15/12/2014