<div style="text-transform:capitalize;">[IMG]styles/cyan/xenforo/icons/icon_ms.gif[/IMG] Đào tạo và cấp nhanh chứng chỉ quản lý mầm non 0985868655</div>
<hr size="1" style="margin-top: -9px; padding-bottom: 0px;">Nguồn: http://***************/


Loan: 0985 86 86 55

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM


THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QU?N LÝ GIÁO D?C M?M NON
- Căn cứ vào nhu cầu thực tế của cán bộ quản lý, giáo viên, cán bộ nguồn đang công tác tại các cơ sở Mầm non trên toàn quốc.
Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục. Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam thông báo về việc mở lớp Nghiệp vụ Qu?n lý Giáo d?c M?m non như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG:
- Là Cán bộ quản lư pḥng m?m non các cơ s? giáo d?c và đào t?o, pḥng giáo d?c và đào t?o các huy?n, qu?n thành ph?.
- Là Cán bộ, giáo viên đang công tác tại các trường Mầm non và cán bộ nguồn chưa có chứng chỉ quản lý mầm non.
- Những đối tượng h?c viên khác có nhu cầu tham dự.
II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH :
- Xã h?i hóa giáo d?c m?m non
- Tổ chức và quản lý chăm sóc s?c kh?e
- Tâm lý học quản lý chăm sóc s?c kh?e
- Quản lý giáo dục mầm non và giới thiệu văn bản liên quan đ?n qu?n lư GDMN
- Kiểm tra, đánh giá; qu?n lý ch?t lý?ng GD
- Tổ chức thực hiên chương trình
- K? năng c?a ngư?i qu?n lư trư?ng MN
- Tham quan , dự giờ trường MN
- Vi?t, n?p thu ho?ch
Tổng thời lượng: 300 tiết
Sau khi hoàn thành khóa học, những học viên đạt yêu cầu được Trường CĐ Sư phạm Trung Ương cấp chứng chỉ Nghi?p v? Qu?n Lý Giáo d?c M?m non.
III. HỌC PHÍ & ĐỊA ĐIỂM HỌC: tại các cở sở của công ty CP Giáo Dục Việt Nam
1. Tại Hà Nội:
- Học phí: 2.500 000đ/ học viên (Hai triệu năm trăm ngàn đồng).
- Địa điểm: Phòng 301 nhà A số 290 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội
2. Tại HCM:
- Học phí: 3.000 000đ/ học viên (Ba triệu đồng chẵn./.).
- Địa điểm: Số 195 đường D2- P. 25 - Q. Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh
3. Thời gian và lịch Khai giảng học Liên tục các buổi tối trong tuần hoặc cả ngày thứ 7 & CN
- Liên hệ để biết thông tin chi tiết
Cô Loan: 04322 52 677 - 0985 86 86 55
IV. HỒ SƠ
Bản sao bằng cấp chuyên môn (có công chứng), CMT phô tô, 02 ảnh 3x4.