<div style="text-transform:capitalize;">[IMG]styles/cyan/xenforo/icons/icon_ms.gif[/IMG] Khởi động nitrat hóa trong thời tiết lạnh, rất dễ bằng vi sinh xử lý ni tơ Aquaclean N1</div>
<hr size="1" style="margin-top: -9px; padding-bottom: 0px;">Nguồn: http://***************/


<div align="center">AQUACLEAN N1</div><div align="center">Vi sinh 100% Tự nhiên - Vi sinh xử lý nước thải, chuyên xử lý Ni-tơ</div>Vi sinh xử lý môi trường/ ni-tơ AQUACLEAN N1 là quần hợp các vi sinh vật khử nitơ được chọn lọc riêng biệt để đẩy mạnh, thiết lập và duy trì quá trình nitrat hoá trong các thiết bị xử lý nước thải tương xứng.
Vi sinh xử lý môi trường/ ni-tơ AQUACLEAN N1 bao gồm vi khuẩn Nitrosomonas spp và Nitrobacter spp. Vi khuẩn Nitrosomonas spp chuyển hoá ammonia thành nitrite và Nitrobacter spp chuyển hoá nitrite thành nitrate.
Vi sinh xử lý nước thải/ ni-tơ AQUACLEAN N1 với các vi khuẩn chọn lọc là vi khuẩn tự dưỡng “có thể sử dụng carbon dioxide làm nguồn carbon duy nhất”, và chúng phát triển tương đối chậm. Để phát triển tốt, chúng cần những điều kiện thích hợp, và thời gian phân bào tiêu biểu là từ 8 đến 16 giờ. Khả năng xử lý và tốc độ phát triển của chúng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường cần thiết cho quá trình nitrat hoá. Chúng cũng bị ảnh hưởng mạnh bởi hàm lượng oxy, đòi hỏi điều kiện sục khí tương đối cao để đạt được tốc độ phát triển cao nhất.
Vi sinh xử lý nước thải/ ni-tơ AQUACLEAN N1 với các chủng vi sinh được sử dụng trong tất cả các hệ thống được thiết kế cho quá trình nitrat hóa. Chúng nên được cho vào theo chỉ dẫn của nhà cung cấp và ưu tiên nên cho vào khu vực nước có nhiệt độ thấp. Tất cả những điều kiện cần thiết cho vi khuẩn nên được duy trì theo hướng dẫn để đạt được quá trình nitrat hoá ổn định.
Hiệu quả:
· Xúc tiến quá trình nitrat hoá ổn định
· Khắc phục được hiện tượng chết do bị shock
· Khởi động quá trình nitrat hoá
· Thực hiện được quá trình nitrat hoá trong thời tiết lạnh
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BIOTECH VIỆT NAM (CP ĐT&PT ĐẠI VIỆT)
11/11A Nguyễn Văn Mại, Phường 4, Quận Tân Bình, TP HCM

ĐT: (08) 3948 7515 - Fax: (08) 3948 7514 - Hotline: Ms Anna 0989.771.530