<div style="text-transform:capitalize;">[IMG]styles/cyan/xenforo/icons/icon_ms.gif[/IMG] Cung cấp các loại cáp lập trình , toàn quốc</div>
<hr size="1" style="margin-top: -9px; padding-bottom: 0px;">Nguồn: http://***************/


Chuyên cung cấp cáp lập trình PLC Siemen, giá rẻ
Cáp lập trình PLC PC-TTY tương thích 6ES5734-1BD20 cho PLC Siemen S5 S5-90U/95/100U/115U/135U/155U PLC. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.
Cáp lập trình PC-MPI+ tương thích 6ES7972-0CA23-0XA0 sử dụng nạp dữ liệu cho Siemens S7-300/400 PLC. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.
Cáp lập trình LOGO!USB-CABLE sử dụng truyền dữ liệu cho PLC Logo. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.
Cáp lập trình USB/PPI 6ES7901-3DB30-0XA0 cho Siemens S7-200 PLC. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.
Cáp lập trình 6ES7972-0CB20-0XA0 cho Siemens S7-200/300/400 PLC
Cáp lập trình tương thích 6ES7972-0CB20-0XA0 cho Siemens S7-200/300/400 PLC. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.
Cáp kết nối PC-PPI cho Siemens S7-200 PLC. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.
Cáp MPI 6ES7901-0BF00-0AA0 sử dụng để nạp chương trình cho PLC S7 200. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.
Cáp lập trình tương thích 6ES7901-3DB30-0XA0 sử dụng để nạp chương trình cho PLC S7 200. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.
Cáp lập trình USB-PPI sử dụng để nạp chương trình cho PLC S7 200. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

View more random threads: