<div style="text-transform:capitalize;">[IMG]styles/cyan/xenforo/icons/icon_ms.gif[/IMG] VITME - ĐAI ỐC CHO MÁY CNC</div>
<hr size="1" style="margin-top: -9px; padding-bottom: 0px;">Nguồn: http://***************/


<div align="left">CÔNG TY TNHH ĐÔNG PHƯƠNG HÀ NỘI
Liên hệ: 0906.766.028 - Ms.Trang
Gmail: windcamkd2@gmail.com
Website: windcam.vn</div>

<div align="center">VITME - ĐAI ỐC CHO MÁY CNC</div>

<div align="left">Vitme Bước 5</div>
<div align="left">Vitme (SCR) 12: 350,000/m</div><div align="left">Vitme (SCR) 16: 350,000/m</div><div align="left">Vitme (SCR) 16: 795,000/m (TBI)</div><div align="left">Vitme (SCR) 20: 400,000/m</div><div align="left">Vitme (SCR) 20: 890,000/m (TBI)</div><div align="left">Vitme (SCR) 25: 410,000/m</div><div align="left">Vitme (SCR) 25: 950,000/m (TBI)</div><div align="left">Vitme (SCR) 32: 1,260,000/m (TBI)</div>
<div align="left"></div>
<div align="left">
Đai ốc bước 5
</div>


<div align="left">+ Đai ốc 12 bước 5: 300.000đ/cái</div><div align="left">+ Đai ốc 16 bước 5: 260.000đ/cái</div><div align="left">+ Đai ốc bước 5: 680.000đ/cái (loại tốt)</div><div align="left">+ Đai ốc 20 bước 5; 330.000đ/cái</div><div align="left">+ Đai ốc 20 bước 5: 800.000đ/cái (loại tốt)</div><div align="left">+ Đai ốc 25 bước 5: 820.000đ/cái (loại tốt)</div><div align="left">+ Đai ốc 25 bước 5: 415,000đ/cái</div><div align="left">+ Đai ốc 32 bước 5: 635.000đ/cái</div><div align="left">+ Đai ốc 40 bước 5: 1.000.000đ/cái</div><div align="left"></div><div align="left"></div>
<div align="left">Vitme bước 10</div>
<div align="left">Vitme (SCR) 16: 500,000/m</div><div align="left">Vitme (SCR) 16: 840,000/m (TBI)</div><div align="left">Vitme (SCR) 20: 550,000/m</div><div align="left">Vitme (SCR) 20: 980,000/m (TBI)</div><div align="left">Vitme (SCR) 25: 580,000/m</div><div align="left">Vitme (SCR) 25: 1,020,000/m (TBI)</div><div align="left">Vitme (SCR) 32: 1,300,000/m (TBI)</div><div align="left">Vitme (SCR) 40: 1,800,000/m (TBI)</div><div align="left">Vitme (SCR) 50: 2,300,000/m (TBI)</div>
<div align="left"></div>


<div align="left">Đai ốc bước 10</div><div align="left">+ Đai ốc 16 bước 10: 370.000đ/cái</div><div align="left">+ Đai ốc 16 bước 10: 800.000đ/cái (loại tốt)</div><div align="left">+ Đai ốc 20 bước 10: 440.000đ/cái </div><div align="left">+ Đai ốc 20 bước 10: 840.000đ/cái(loại tốt)</div><div align="left">+ Đai ốc 25 bước 10: 480.000đ/cái</div><div align="left">+ Đai ốc 25 bước 10: 850.000đ/cái (loại tốt)</div><div align="left">+ Đai ốc 32 bước 10: 720.000đ/cái</div><div align="left">+ Đai ốc 40 bước 10: 1.100.000đ/cái </div><div align="left">+ Đai ốc 50 bước 10: 1.600.000đ/cái (loại tốt)</div><div align="left"></div>
<div align="left"></div>

<div align="center">CÔNG TY TNHH ĐÔNG PHƯƠNG HÀ NỘI
Liên hệ: 0906.766.028 - Ms.Trang
Gmail: windcamkd2@gmail.com
Website: windcam.vn
https://www.facebook.com/maycnccacloai</div>
<div align="center">
CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ ĐANG VÀ SẼ ỦNG HỘ SẢN PHẨM CÔNG TY CHÚNG TÔI
</div>