<div style="text-transform:capitalize;">[IMG]styles/cyan/xenforo/icons/icon_ms.gif[/IMG] Ống mềm nối bích Dân Đạt 102/ khớp nối mềm D20/ khớp nối nhanh C-F/ khop noi mem/ khop gian no DN500</div>
<hr size="1" style="margin-top: -9px; padding-bottom: 0px;">Nguồn: http://***************/


Kính chào Quý Công ty:
Công ty TNHH SX TM & DV Dân Đ
t - nhà sn xut hàng đu –chuyên sn xut và kinh doanh các loi đu ni,ng kim loi do bng thép không g.
S
n phm ca công ty chúng tôi được ng dng trong các ngành : Cp thoát nước, x lý nước thi, khí, gas, xăng du, ni hơi,lò hơi,thc phm, dược phm, hoá cht, xi măng, bt giy, đường, đóng tàu, thu đin, nhit đin, đin lnh, điu hoà không khí, dt nhum, may mc, phòng cháy cha cháy,....
Chúng tôi hi
n đang sn xut và kinh doanh sn phm sau:
1. Kh
p ni mm , khp chng rung,khp gim chn(Tt cá các size và chiu dài là không gii hn)
2.Kh
p giãn n,khp co giãn: Gm giãn n áo (DE) và giãn n Pasty (ES)
3. Ph
kin inox
4.
ng rut gà lõi thép: Vi 2 chun loi: Bc nha và không bc nha.
N
ếu sn phm ca công ty chúng tôi đáp ng được nhu cu ca Quý công ty Anh/Ch , xin vui lòng cho tôi biết, chúng tôi có th gi mu cho Anh/Ch đ bn tham kho và kim tra.
Trân tr
ng!
Liên h
:
BP kinh doanh:08 3600 8128/08 2243 3913

Fax: 08 6296 5222/08 3864 5646/08 6296 5202
ĐTDD: 0903 666 217 A.H
ưng

0918 308 609- A. Dân
Email:dandathose@yahoo.comdandatflex@gmail.comwww.dandat.com.vn
Chân thành c
m ơn Quý Công Ty đã quan tâm đến thư ng này!
Kính chúc Quý khách hàng nhi
u may mn và thành công!


[IMG]attachments/img_1024-jpg.9818/[/IMG][IMG]attachments/_mg_4332-jpg.9819/[/IMG][IMG]attachments/img_1008-jpg.9820/[/IMG][IMG]attachments/img_1058-jpg.9821/[/IMG][IMG]attachments/img_1049-jpg.9822/[/IMG][IMG]attachments/_mg_5205-jpg.9823/[/IMG][IMG]attachments/kh%E1%BB%9Bp-gi%C3%A3n-n%E1%BB%9F-vu%C3%B4ng-dd-jpg.9824/[/IMG][IMG]attachments/img_0836-jpg.9826/[/IMG][IMG]attachments/img_1045-jpg.9829/[/IMG][IMG]attachments/img_0575-jpg.9830/[/IMG]