Ảnh minh họa. (Nguồn: Pennenergy)


Công ty khai thác dầu khí KrisEnergy Ltd của Singapore vừa đạt được thỏa thuận mua lại cổ phần của Chevron Corp ở Lô A tại vùng biển ngoài khơi Campuchia với giá 65 triệu USD.Thông báo ra ngày 11/8 của KrisEnergy Ltd nói rằng công ty sẽ mua toàn bộ cổ phiếu đã phát hành của công ty Chevron Overseas Petroleum (Campuchia) và trở thành đơn vị điều hành tại lô dầu khí nằm ở Vịnh Thái Lan này.Sau khi thỏa thuận mua bán được các bên liên quan phê chuẩn, cổ phần của KrisEnergy Ltd trong Lô A sẽ tăng từ 25% lên 52,25% và công ty này cũng đã có kế hoạch sẽ làm việc với các cơ quan chức năng liên quan của Campuchia về các điều khoản của giấy phép sản xuất trước khi công bố quyết định đầu tư cuối cùng.KrisEnergy ước tính lô dầu này có trữ lượng khoảng 5,4 triệu thùng.Ngay sau khi KrisEnergy Ltd công bố kế hoạch mua lại cổ phần của Chevron tại Lô A ở Campuchia, cổ phiếu KrisEnergy tăng 2,7% lên 0,75 SGD, đây là mức tăng theo ngày cao nhất trong vòng một tháng qua. Cổ phiếu này đã mất hơn 40% giá trị từ đầu năm tới nay./.
Theo vietnamplus.vn