<div style="text-transform:capitalize;">[IMG]styles/cyan/xenforo/icons/icon_ms.gif[/IMG] Cho thuê xe tải chuyển đồ về Bắc Giang Lh Ngọc lan 0946 541 604</div>
<hr size="1" style="margin-top: -9px; padding-bottom: 0px;">Nguồn: http://***************/


Xin các bạn có nhu cầu liên hệ vào số điện thoại của Ms ngọc lan 0946 541 604
Mong nhận được sự ủng hộ của các bạn!