<div style="text-transform:capitalize;">[IMG]styles/cyan/xenforo/icons/icon_ms.gif[/IMG] Kính mát police chính hãng,mẫu mới-2013 tuyệt đẹp.</div>
<hr size="1" style="margin-top: -9px; padding-bottom: 0px;">Nguồn: http://***************/


Kính mát police chính hãng,mẫu mới-2013 tuyệt đẹp.

MODEL: S1759G_700

Giá niêm yết: 3.600 triệu.
Giảm giá: 15%
ĐC : 146-148 Đinh Tiên Hoàng.Q1
Tel. 08.3820.4410

http://sunwear.com.vn/