<div style="text-transform:capitalize;">[IMG]styles/cyan/xenforo/icons/icon_ms.gif[/IMG] Mưa quà tặng tại Diệp Anh Shop Bắc Giang</div>
<hr size="1" style="margin-top: -9px; padding-bottom: 0px;">Nguồn: http://***************/


<div align="left">Từ ngày 15/8 - 15/9/2014 các tình yêu nào mua 2 sản phẩm trong hình sẽ được tặng 1 sản phẩm tương đương (trị giá ~ 600K) nhé. </div>
<div align="left">Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt nhưng có thể đổi thành quà tặng khác tương đương tại cửa hàng nhé.</div><div align="center"><div align="left"></div></div>