Danh sách hthống nhà thuốc tây trên toàn quốc mới nhất 2017

Cập nhật: 27/7/2017

By: timxungquanh.com - Tìm xung quanh, Tìm là có

1. Nhà Thuốc Triều An

119-121, Đường Lạc Long Quân, Phýờng 3, Quận 11, Hồ Chí Minh

Đi
ện thoại:
Thời gian hoạt
động:
273 lượt
xem Hướng dẫn đường đi Cách 298 m
Xem b
ản đ
2. Nhà Thuốc Phano 12

6,
Đường Ông Ích Khiêm, Phýờng 14, Quận 11, Hồ Chí Minh
Đi
ện thoại: (08)39 755 816
Thời gian hoạt
động:
533 lượt
xem Hướng dẫn đường đi Cách 340 m
Xem b
ản đ
3. Nhà Thuốc Phươ
ng Châu
161B/39, Ðý
ờng Lạc Long Quân, Phýờng 3, Quận 11, Hồ Chí Minh
Đi
ện thoại:
Thời gian hoạt
động:
160 lượt
xem Hướng dẫn đường đi Cách 383 m
Xem b
ản đ
4. Nhà Thuốc Hòa Bình

14-16,
Đường Hòa Bình, Phýờng 5, Quận 11, Hồ Chí Minh
Đi
ện thoại: (08)38609373
Thời gian hoạt
động:
211 lượt
xem Hướng dẫn đường đi Cách 443 m
Xem b
ản đ
5. Nhà Thuốc Tây Phúc An Khang 2

515,
Đường Lạc Long Quân, Phýờng 10, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Đi
ện thoại: (08) 39742581
Thời gian hoạt
động:
371 lượt
xem Hướng dẫn đường đi Cách 475 m
Xem b
ản đ
6. Nhà Thuốc Quang Minh

83,
Đường Lạc Long Quân, Phýờng 3, Quận 11, Hồ Chí Minh
Đi
ện thoại: (08)66598857
Thời gian hoạt
động:
251 lượt
xem Hướng dẫn đường đi Cách 563 m
Xem b
ản đ
7. Nhà Thuốc Phano 24

347,
Đường Hàn Hải Nguyên, Phýờng 2, Quận 11, Hồ Chí Minh
Đi
ện thoại: (08)39 603 796
Thời gian hoạt
động:
272 lượt
xem Hướng dẫn đường đi Cách 601 m
Xem b
ản đ
8. Nhà Thuốc Minh Hùng

23,
Đường Lạc Long Quân, Phýờng 5, Quận 11, Hồ Chí Minh
Đi
ện thoại: (08)62643313
Thời gian hoạt
động:
416 lượt
xem Hướng dẫn đường đi Cách 626 m
Xem b
ản đ
9. Nhà Thuốc Hoàng Phong

233,
Đường Hàn Hải Nguyên, Phýờng 2, Quận 11, Hồ Chí Minh
Đi
ện thoại: 0909477795
Thời gian hoạt
động:
552
lượt xem Hướng dẫn đường đi Cách 637 m
Xem b
ản đ
10. Nhà Thuốc Hiền Hòa

106i/19,
Đường Lạc Long Quân, Phýờng 3, Quận 11, Hồ Chí Minh
Đi
ện thoại:
Thời gian hoạt
động:
328 l
ượt xem Hướng dẫn đường đi Cách 654 m
11

12

13...

2.000...

Xem th
êm 2.000 nhà thuốc trên toàn quốc tại:https://timxungquanh.com với từ khóa "nhà thuốc"
Timxungquanh.com- Công cụ tìm kiếm điểm bán xung quanh người dùng hoàn toàn miễn phí