Tìm giấy tờ mang tên Đỗ Văn Thành

Tôi có đánh rơi cái ví có các giấy tờ sau
- 1 Giấy đăng ký xe máy
- 1 Giấy phép lái xe máy
- 1 thẻ căn cước
- Các thẻ ATM

Các giấy tờ đều mang tên Đỗ Văn Thành
Ai nhặt được vui lòng cho tôi chuộc lại, tôi xin hậu tạ
ĐT: 0963.888.566 - 0989.543.933
Địa chỉ: Số nhà 98 đường Hải Triều, Phường Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng

https://t.co/oQGU7cSWM6

View more random threads: