Theo nguồn gốc thuộc tính của nước thải người ta phân loại như sau:

Nước thải sinh hoạt: là nguồn nước thải từ chậu xí, chậu tiểu, chậu rửa, chậu tắm... chứa nhiều chất bẩn và vi trùng. Nồng độ chất bẩn phụ thuộc vào lượng nước dùng.

Xem >>> Máy bơm Tsurumi

Nước thải công nghiệp: bao gồm nước thải công nghệ, nước thải từ quá trình vệ sinh, nước thải từ quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân trong nhà máy.

Nước thải sinh sản trong các xí nghiệp công nghiệp:

Nước thải qui ước sạch: đốn là nước làm nguội máy móc thiết bị. Các loại nước này có thể dùng lại trong hệ thống cấp nước tuần hoàn cho nhà máy.

Nước thải bẩn: thường được tạo thành trong quá trình công nghệ. Thành phần nước thải sinh sản của các nhà máy, xí nghiệp rất đa dạng và phức tạp, phụ thuộc vào loại hình sinh sản, dây chuyền công nghệ, thành phần nguyên nguyên liệu, chất lượng sản phẩm...Trong nước thải sinh sản có nhiều các loại cặn lửng lơ, các chất hữu cơ ( acid, este, phenol, dầu mỡ, các chất hoạt động bề mặt...), các chất độc (xianua, arsen, thủy ngân, muối đồng...), các chất gây mùi, các muối khoáng và một số đồng vị phóng xạ.Xem >>> https://hangphu.vn/danh-muc-san-pham...i-dargang-1174

Các phương pháp xử lý nước thải

1. Phương pháp xử lý nước thải cơ học

Những phương pháp loại các chất rắn có kích thước và tỷ trọng lớn trong nước thải được gọi chung là phương pháp cơ học.

Để giữ các tạp chất không hoà tan lớn hoặc một phần chất bẩn lơ lửng: dùng song chắn rác hoặc lưới lọc.

Để tách các chất lửng lơ có tỷ trọng lớn hơn hoặc bé hơn nước dùng bể lắng:

Các chất lửng lơ nguồn cội khoáng (cốt yếu lá cát) được lắng ở bể lắng cát.

Các hạt cặn đặc tính hữu cơ được tách ra ở bể lắng.

Các chất cặn nhẹ hơn nước: dầu, mỡ, nhựa.. được tách ở bể thu dầu, mỡ.

Để phóng thích chất thải khỏi các chất huyền phù, phân tán nhỏ…dùng lưới lọc, vải lọc, hoặc lọc qua lớp nguyên liệu lọc.

Xử lý cơ học là khâu sơ bộ chuẩn bị cho xử lý sinh học tiếp theo, xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học thường thực hiện trong các công trình và thiết bị như song chắn rác, bể lắng cát, bể tách dầu mỡ … Đây là các thiết bị công trình xử lý sơ bộ tại chỗ tách các chất phân tán thô nhằm bảo đảm cho hệ thông thoát nước hoặc các công trình xử lý nước thải phía sau hoạt động ổn định.

Phương pháp xử lý cơ học tách khỏi nước thải sinh hoạt khoảng 60% tạp chất không tan, tuy nhiên BOD trong nước thải giảm không đáng kể. Để tăng cường quá trình xử lý cơ học, người ta làm thoáng nước thải sơ bộ trước khi lắng nên hiệu suất xử lý của các công trình cơ học có thể tăng đến 75% và BOD giảm đi 10- 15%.

2. Phương pháp xử lý nước thải hoá lý

thực chất của quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp hóa lý là vận dụng các quá trình vật lý và hóa học để loại bớt các chất ô nhiễm mà không thể dùng quá trình lắng ra khỏi nước thải

3. Phương pháp xứ lý nước thải hoá học

Đó là quá trình diệt trùng nước thải bằng hoá chất (Clo, Ozone), xử lý nước thải bằng phương pháp hoá học thường là khâu cuôì cùng trong dây chuyền công nghệ trước khi xả ra nguồn đề nghị chất lượng cao hoặc khi cấp thiết sử dụng lại nước thải.

4. Phương pháp xử lý nước thải sinh vật học

Các chất hữu cơ ở dạng keo, huyền phù và dung dịch là nguồn thức ăn của vi sinh vật. Trong quá trình hoạt động sông, vi sinh vật oxy hoá hoặc khử các hợp chất hữu cơ này, kết quả là làm sạch nước thải khỏi các chất bẩn hữu cơ

Xem >>> máy bơm nước

CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH

Nhà phân phối máy bơm nước chính hãng giá rẻ, cung cấp máy bơm cho các đại lý trong toàn quốc

Địa chỉ: 21/20/77-79 Lê Công Phép, P.An Lạc. Q.Bình Tân, TP HCM

Điện thoại: 0938 999 450 - (028)6266 0373