Ảnh minh họa. (Nguồn: venturebeat.com)


Sau khi Bộ Công Thương ban hành Thông tư về quản lý website thương mại điện tử, một số thương nhân, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Thương mại điện tử đã có thắc mắc về các vấn đề liên quan đến kinh doanh trên mạng xã hội.Cục Thương mại Điện tử và Công nghệ thông tin, Bộ Công Thương, đã có thông tin về một số nội dung liên quan.<video poster='http://dirtfan.net/2015/11/05/thuong_mai_dien_tu.jpg'><source src='http://vnpvideo.tachthongtin.com/c0b0e058a1913f5b1bd0e15711ea5635/563b8b96/2014_12_22/Quy_dinh_ve_quan_ly_website_thuong_mai_dien_tu_med ium__mp4.mp4' type='video/mp4'></source>Your browser does not support the video tag.</video>

Theo vietnamplus.vn