Kiểm tra, xác định thành phần dư lượng chất bảo quản có trong hoa quả nhập khẩu. (Thế Duyệt/TTXVN)


Ruồi đục quả Địa Trung Hải còn gọi là Med Fly - là đối tượng dịch hại nguy hiểm, nếu xâm nhập vào Việt Nam, nó có thể tàn phá các loại cây trồng bao gồm cả cây càphê.Để đảm bảo an toàn sản xuất nông nghiệp, từ ngày 1/1/2015, Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nôn thôn sẽ tạm dừng cấp phép nhập khẩu trái cây tươi của Australia - đất nước đang có dịch Ruồi đục quả Địa Trung Hải.<video poster='http://dirtfan.net/2015/11/05/hoa_qua.jpg'><source src=' [Mở]http://vnpvideo.tachthongtin.com/fa7aed0b04f81bad05c279a59d6ef202/563b8c11/2014_12_19/Tam_dung_cap_phep_nhap_khau_trai_cay_tuoi_tu_Austr alia_medium__mp4.mp4' type='video/mp4'></source>Your browser does not support the video tag.</video>

Theo vietnamplus.vn