Ảnh minh họa. (Nguồn: ft.com)


Chính phủ Ukraine ngày 8/12 đã thông qua chỉ thị 'Về việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời trên thị trường điện năng' nhằm đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống năng lượng nước này, cũng như ngăn ngừa sự cố tại các nhà máy điện.Theo quyết định trên, Ủy ban quốc gia quản lý lĩnh vực năng lượng và công chính sẽ chịu trách nhiệm điều chỉnh biểu giá cho sản xuất và truyền tải điện, cũng như quy định mức tăng thêm hay giảm giá thành sản xuất.Trong khi đó, doanh nghiệp nhà nước UkrEnergo có nhiệm vụ xác định mức giảm nguồn dự trữ công suất phát điện, quy định giới hạn tạm thời đối với sản xuất điện, bao gồm cả sản xuất từ các nguồn năng lượng thay thế.Cơ quan thanh tra ngành có trách nhiệm kiểm tra cơ chế hoạt động và mức độ an toàn của trang thiết bị chính tại các cơ sở năng lượng trong suốt giai đoạn Thu-Đông của năm 2014 và 2015. Chỉ thị có hiệu lực trong vòng một tháng, tính từ ngày 9/12.Trong khi đó, nhằm tránh tình trạng người tiêu dùng bị cắt điện trong mùa Đông giá lạnh này, cùng ngày, Chính phủ Ukraine đã phê chuẩn đề xuất của Bộ Năng lượng và Công nghiệp than cho phép nhập khẩu điện.Theo đó, doanh nghiệp nhà nước Ukrinterenergo sẽ thực hiện các hợp đồng nhập khẩu năng lượng tạm thời của Ukraine từ các nước láng giềng./.
Theo vietnamplus.vn