(Nguồn: Báo Quảng Bình)


Ngày 27/11, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn LinFox Transport Quảng Bình, khởi công xây dựng kho ngoại quan tại Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo với tổng mức đầu tư 5 triệu USD.Dự án kho ngoại quan tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo, do Công ty trách nhiệm hữu hạn LinFox Transport Quảng Bình làm chủ đầu tư 100% nguồn vốn (trong đó, 10% Linfox Việt Nam, 90% Linfox Auxtrali hỗ trợ) có thời gian hoạt động 30 năm, bắt đầu từ năm 2014.Dự án gồm 13 hạng mục trên diện tích 10.000m2, đóng tại xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Quy mô đầu tư gồm: dịch vụ vận tải hàng hóa với khối lượng trên 290.000 tấn/năm; dịch vụ quản lý kho hàng và hỗ trợ quy mô hơn 290.000 tấn/năm; dịch vụ tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng.Mục tiêu của dự án nhằm thực hiện d ịch vụ quản lý kho hàng và các dịch vụ hỗ trợ (dán nhãn, đóng gói lại, mã hóa hàng hóa, quản lý nhà thầu phụ, đóng gói và chuẩn bị hàng hóa cho khách hàng) với quy mô doanh số 400.000 USD/năm; dịch vụ vận tải hàng hóa nội địa bằng đường bộ, dịch vụ đại lý vận tải nội địa với quy mô doanh số 4,2 triệu USD/năm; dịch vụ tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến việc quản lý dây chuyền cung ứng với quy mô doanh số 100.000 USD/năm...Dự án kho ngoại quan tại Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo được xây dựng nhằm phục vụ cho tuyến vận tải hàng hóa quốc tế Việt-Lào, mở rộng hoạt động logistics.Sau khi đi vào hoạt động, dự án sẽ góp phần nâng cao năng lực vận tải hàng hoá từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Cha Lo, giải quyết việc làm cho khoảng 100 lao động, nộp ngân sách nhà nước 3 tỷ đồng.../.


Theo vietnamplus.vn