Hoàn thiện quần bò xuất khẩu tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên may mặc Bình Dương. (Ảnh: Quách Lắm/TTXVN)


Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, năm 2014 tỉnh ước đạt xuất siêu hơn 4 tỷ USD.Trong năm, kim ngạch xuất khẩu của Bình Dương dự kiến đạt gần 18 tỷ USD, tăng 17,5% so với năm trước; trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng 82% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.17/19 nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu tăng so với năm trước; 12 nhóm hàng có kim ngạch tăng trên 10%, trong đó ba nhóm sản phẩm giày dép, hàng dệt may và sản phẩm bằng gỗ có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD.Kim ngạch nhập khẩu của tỉnh ước đạt gần 14 tỷ USD, tăng gần 18% so với năm trước. Trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng 78% kim ngạch nhập khẩu. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên vật liệu sản xuất và máy móc, thiết bị, phụ tùng...Ông Võ Văn Cư, Giám đốc Sở Công Thương, cho biết hầu hết các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu đều ký hợp đồng đến hết năm 2014, một số doanh nghiệp ký hợp đồng đến tháng 5/2015.Thị trường xuất khẩu ổn định và tăng thêm như khu vực châu Á (chiếm 50% kim ngạch xuất khẩu) tăng 10%; khu vực Mỹ tăng 24%, EU tăng hơn 11%...Các doanh nghiệp đang đẩy mạnh sản xuất và kết thúc năm, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh có thể đạt cao hơn so với dự kiến hiện nay./.
Theo vietnamplus.vn