Hoạt động giết mổ tại Trung tâm giết mổ gia súc Đà Sơn, Đà Nẵng. (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)


Trong thời gian vừa qua, các phương tiện thông tin đại chúng đã liên tục phản ánh việc bơm nước vào gia súc trước và sau khi giết mổ tại một số địa phương như Đồng Nai, Bình Dương,Tiền Giang, Cà Mau, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Đà Nẵng, Đắk Lắk… Đây là hành vi gian lận thương mại nhằm trục lợi bất chính, gây thiệt hại kinh tế cho người tiêu dùng đồng thời làm cho thịt gia súc dễ bị ô nhiễm vi sinh vật, hóa chất độc hại từ nguồn nước, dụng cụ bơm nước, gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm.Trước tình hình đó, ngày 28/10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 8706/BNN-TY về vấn đề tăng cường kiểm tra, xử lý việc bơm nước vào gia súc, thịt gia súc, qua đó đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Bộ: Công an, Công Thương, Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ cùng Bộ Nông nghiệp siết chặt về vấn đề này.Nội dung Công văn nêu rõ, thời gian qua, các cơ quan chức năng ở một số địa phương đã tổ chức kiếm tra, xử lý hành vi bơm nước vào gia súc và thịt gia súc chủ yếu là hình thức phạt tiền, chưa thực hiện quyết liệt và đồng bộ với các hình thức xử phạt khác, do vậy hiện tượng bơm nước vào gia súc, thịt gia súc vẫn diễn ra liên tục, nhất là tại các tỉnh phía Nam…Để ngăn chặn tình trạng này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị lãnh đạo các địa phương tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức, cá nhân buôn bán, giết mổ động vật không được bơm nước vào gia súc, thân thịt gia súc, hoặc liên kết với người buôn bán gia súc để gian lận thương mại; tuyên truyền các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm; tác hại về kinh tế và sức khỏe cho người tiêu dùng khi sử dụng sản phẩm động vật bị bơm nước.Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các đơn vị cơ sở kiểm tra, xử lý nghiêm việc bơm nước vào gia súc, thịt gia súc; công khai danh sách, địa chỉ các cơ sở giết mổ, buôn bán thịt gia súc vi phạm để người tiêu dùng biết và không mua thịt gia súc đã bị bơm nước.Theo đó, Cục Thú y sẽ là đơn vị chủ trì phối hợp Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức các đoàn kiểm tra đột xuất nhằm phát hiện sớm việc bơm nước vào gia súc, thịt gia súc để chấn chỉnh, xử lý kịp thời. Cùng với đó, các đơn vị này tiến hành rà soát các tồn tại, bất cập trong quá trình triển khai báo cáo về Bộ để chỉ đạo, điều hành đồng thời tổng hợp các vụ vi phạm tại địa phương và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng./.<blockquote>
Theo quy định của Chính Phủ (tại điểm c, khoản 2 và điểm c, khoản 4, Điều 13 của Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013): Phạt tiền từ 5-6 triệu đồng đối với cá nhân có hành vi đưa nước vào động vật trước và sau khi giết mổ đồng thời buộc chuyển đổi mục đích sử dụng sản phẩm động vật trước và sau khi giết mổ làm thức ăn chăn nuôi đối với hành vi bơm nước nêu trên; mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân (theo quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị định trên)./.

</blockquote>Theo vietnamplus.vn