Ngày 1/10, Mỹ và Brazil đã đạt được thỏa thuận về vấn đề trợ giá ngành bông của Mỹ, chấm dứt vụ kiện kéo dài 12 năm qua giữa hai nhà xuất khẩu bông lớn thứ nhất và thứ tư thế giới.Kết quả của thỏa thuận là phía Mỹ sẽ thanh toán một lần cho Brazil tổng số tiền là 300 triệu USD, đổi lại Brazil sẽ rút đơn kiện trợ giá ngành bông đã trình lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).Ngoài ra, Brazil cũng sẽ từ bỏ các biện pháp trả đũa thương mại đối với Mỹ, và ngừng các vụ kiện liên quan đến vấn đề trợ giá ngành bông của Mỹ cho đến khi Đạo luật trang trại của Mỹ có hiệu lực.<iframe width='560' height='420' src='//www.youtube.com/embed/weG1RN1H76Q?rel=0&controls=0&showinfo=0' frameborder='0'></iframe>

Theo vietnamplus.vn