Từ đầu năm 2014 đến ngày 30/9/2014, thị trường xăng dầu trong nước đã qua 18 lần điều chỉnh giá.Riêng giá xăng tăng 5 lần, giảm 6 lần, với tổng mức tăng là 1.430 đồng và mức giảm là 2.080 đồng./.


Theo vietnamplus.vn