Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)


Thủ tướng Chính phủ vừa chính thức đồng ý với các giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp mà Bộ Tài chính đề xuất trong đó có tính tới việc bỏ quy định khống chế trần chi phí khuyến mãi.Theo thông báo mới nhất của Văn phòng Chính phủ ngày hôm nay (18/9), Thủ tướng đã chấp thuận với đề xuất của Bộ Tài chính sửa đổi quy định khống chế chi phí quảng cáo, khuyến mãi theo hướng bỏ quy định khống chế chi phí hoặc chỉ áp dụng đối với chi quảng cáo.Hiện tại, theo quy định trong luật thuế thu nhập doanh nghiệp, phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 15% tổng số chi sẽ không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp.Việc sửa đổi quy định này theo hướng gỡ mức trần trên, theo ngành tài chính, nhằm giúp doanh nghiệp tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, chiếm lĩnh thị trường.Ngoài ra, cũng nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính cũng đề xuất bỏ bảng kê hóa đơn hàng hóa mua vào, bán ra đối với loại phải kê khai thuế theo tháng, quý.Theo giải thích của Bộ Tài chính, việc doanh nghiệp phải kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào bán ra là một trong các lý do dẫn đến số giờ khai thuế tại Việt Nam cao. Hơn nữa, qua làm việc với một số tổ chức quốc tế như Ngân hàng thế giới và Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam, các cơ quan, đơn vị đã kiến nghị bỏ thủ tục trên hướng tới giảm thời gian kê khai, nộp thuế đạt mức trung bình của nhóm các nước ASEAN.Về ưu đãi đối với doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, quy định hiện hành đang áp dụng mức thuế suất 20% trong năm 2014 và 2015 đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp sử dụng thường xuyên trên 300 lao động và thực hiện bao tiêu sản phẩm thu hoạch cho người lao động không thuộc địa bàn kinh tế-xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.Từ ngày 1/1/2016, thu nhập của doanh nghiệp trên được áp dụng thuế suất 17%.Theo quan điểm của Bộ Tài chính, với điều kiện phải sử dụng thường xuyên từ 300 lao động trở lên thì thực tế sẽ có rất ít doanh nghiệp đáp ứng điều kiện. Vì vậy Bộ Tài chính đề xuất bỏ điều kiện doanh nghiệp phải sử dụng tối thiểu 300 lao động.Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với các đề xuất trên của Bộ Tài chính và giao bộ này chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan hoàn thiện báo cáo để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Những đề xuất này sẽ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13 diễn ra vào tháng 10 tới./.
Theo vietnamplus.vn