Khu công nghiệp chung Kaesong. (Nguồn: AP)


Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết một trung tâm hỗ trợ đầu tư nước ngoài sẽ được khai trương tại khu công nghiệp chung Kaesong vào ngày 12/9 tới. Đây là một trong những nỗ lực nhằm quốc tế hóa dự án hợp tác liên Triều này.Trung tâm sẽ được đặt dưới sự quản lý của Cơ quan hành chính khu công nghiệp Kaesong với chức năng quảng cáo, giới thiệu về khu công nghiệp và cung cấp dịch vụ tư vấn cho các nhà đầu tư nước ngoài.Theo một quan chức của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, trung tâm sẽ cung cấp dịch vụ một cửa cho những công ty nước ngoài muốn thành lập nhà máy tại Kaesong và tìm kiếm những nhà đầu tư tương lai trong số các công ty nước ngoài đang hoạt động tại Hàn Quốc.Khu công nghiệp chung Keasong được mở cửa hoạt động trở lại từ tháng 9/2013 sau gần 5 tháng gián đoạn. Khu công nghiệp được đặt tại thị trấn biên giới cùng tên trên lãnh thổ Triều Tiên và là nơi hoạt động của 125 công ty Hàn Quốc, chủ yếu là các công ty vừa và nhỏ.Hiện hai bên đang muốn đẩy mạnh nỗ lực nhằm thu hút thêm các nguồn vốn đầu tư từ bên thứ ba. Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, hiện đã có 2-3 công ty nước ngoài rất quan tâm tới việc đầu tư vào khu công nghiệp chung này./.
Theo vietnamplus.vn