<div style="text-transform:capitalize;">[IMG]styles/cyan/xenforo/icons/icon_ms.gif[/IMG] Buret tự động Isolab</div>
<hr size="1" style="margin-top: -9px; padding-bottom: 0px;">Nguồn: http://***************/


Buret tự động isolab – Đức được sản xuất từ thủy tinh bô rô silicate và hiểu chuẩn chân không. Được chia làm nhóm: Buret màu trắng vạch chia xanh và Buret màu nâu vạch chia trắng. Đạt tiều chuẩn chất lượng cao nhất theo Iso 385Tổng quan về Buret tự động Isolab
  • Buret tự động isolab – Đức được sản xuất từ thủy tinh bô rô silicate và hiểu chuẩn chân không.
  • Được chia làm nhóm: Buret màu trắng vạch chia xanh và Buret tự động isolab màu nâu vạch chia trắng
  • Đạt tiều chuẩn chất lượng cao nhất theo Iso 385
  • Kiểm soát chất lượng thường xuyên nhằm đảm bảo độ chính xác cao.
  • Hiểu chuẩn trước khi vận chuyển cho khách hàng và dung sai theo tiêu chuẩn DIN/ISO với nhớm Class AS
  • Được chứng nhận phù hợp “H” , “DE-M” và được in trên thân dụng cụ thí nghiệm. Xem một số chứng nhận trên website.
  • Cung cấp hệ thống tự động hiệu chỉnh Zero, khóa bằng nhựa PTFE và tái tuần hoàn chất lỏng còn lại
  • Buret trắng được sản xuất với công nghệ sọc Senbac. Buret nâu thì không có sọc Senbac


Xem thêm : dung cu thi nghiem

Nguồn : Innotec Việt Nam

View more random threads: