<div style="text-transform:capitalize;">[IMG]styles/cyan/xenforo/icons/icon_ms.gif[/IMG] Aquaclean DGTT chế phẩm sinh học xử lý bùn trong HT XLNT hiệu quả 30-40%</div>
<hr size="1" style="margin-top: -9px; padding-bottom: 0px;">Nguồn: http://***************/


<div align="center"></div><div align="center">Chế phẩm vi sinh xử lý nước thải/ xử lý bùn AQUACLEAN SA</div><div align="center">Thành phần 100% chủng VSV tự nhiên - Vi sinh xử lý bùn thải lên đến 30 - 40%</div>Vi sinh xử lý nước thải/ khử bùn AQUACLEAN SA (Sludge-Away) là các vi sinh xử lý môi trường có hoạt tính cao được thiết kế đặc biệt để tăng tốc độ oxy hoá sinh học các chất hữu cơ khó phân huỷ trong hệ thống xử lý, ao hồ, hầm ủ và hồ chứa.
Vi sinh xử lý nước thải/ khử bùn AQUACLEAN SA (Sludge-Away) thúc đẩy quá trình oxy hóa sinh học các chất rắn hữu cơ phân huỷ chậm, tăng khả năng phân huỷ nhiều hơn 80% so với hệ thống truyền thống.
Hiệu quả:
· Hạn chế & điều chỉnh mùi của hệ thống
· Giảm bùn đáng kể
· Tăng khả năng lắng & lọc nước
· Giảm BOD, COD, SS và các hợp chất hữu cơ khó phân hủy
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BIOTECH VIỆT NAM
11/11A Nguyễn Văn Mại, Phường 4, Quận Tân Bình, TP HCM

ĐT: (08) 3948 7515 - Fax: (08) 3948 7514 - Hotline: Ms Anna 0989.771.530