<div style="text-transform:capitalize;">[IMG]styles/cyan/xenforo/icons/icon_ms.gif[/IMG] Xử lý mùi hôi bãi rác, rác, nước rỉ rác hoặc chuồng trại bị hôi bằng vi sinh Aquaclean OC</div>
<hr size="1" style="margin-top: -9px; padding-bottom: 0px;">Nguồn: http://***************/


<div align="center"></div><div align="center">Chế phẩm vi sinh xử lý mùi AQUACLEAN OC </div><div align="center">Thành phần 100% chủng VSV tự nhiên - Vi sinh khống chế mùi hôi, giảm mùi ngay tức thì</div>AQUACLEAN OC là vi sinh xử lý nước thải, xử lý môi trường/ chuyên xử lý mùi hôi được thiết kế đặc biệt cho việc điều chỉnh các phản ứng tạo khí gây mùi hôi, xảy ra trong các hệ thống xử lý nước thải, bao gồm: hầm tự hoại, hồ chứa nước thải, cống rãnh, ao hồ ô nhiễm, hầm ủ, nước rỉ rác, bãi rác, trạm trung chuyển, bẫy dầu mỡ và chuồng trại gia súc.
AQUACLEAN OCxử lý mùi hôi triệt để và tăng cường phân hủy các hợp chất hữu cơ khó phân hủy
Hiệu quả của vi sinh xử lý môi trường, mùi hôi AQUACLEAN OC:
· Hạn chế mùi hôi triệt để
· Làm sạch nước
· Tăng khả năng lắng
· Hỗ trợ giảm BOD, COD, TSS và các hợp chất hữu cơ khó phân hủy
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BIOTECH VIỆT NAM
11/11A Nguyễn Văn Mại, Phường 4, Quận Tân Bình, TP HCM

ĐT: (08) 3948 7515 - Fax: (08) 3948 7514 - Hotline: Ms Anna 0989.771.530