<div style="text-transform:capitalize;">[IMG]styles/cyan/xenforo/icons/icon_ms.gif[/IMG] Bẫy mỡ bị đóng cứng rất dày, chỉ có thể làm tan rã bằng vi sinh Aquaclean DGTT</div>
<hr size="1" style="margin-top: -9px; padding-bottom: 0px;">Nguồn: http://***************/


<div align="center">Chế phẩm vi sinh xử lý mỡ AQUACLEAN DGTT</div><div align="center">Thành phần 100% chủng VSV tự nhiên - Vi sinh xử lý đường cống dẫn & dầu mỡ</div>AQUACLEAN DGTT là vi sinh xử lý nước thải/ xử lý dầu mỡ được thiết kế đặc biệt để phân hủy nhanh các chất béo, dầu, mỡ trong hệ thống xử lý nước thải, bao gồm tất cả các hình thức bể thu mỡ, hầm chứa nước thải, hầm ủ và các hệ thống xử lý sinh học.
AQUACLEAN DGTTlà quần hợp vi sinh có hoạt tính cao, bao gồm các chủng vi sinh độc quyền xử lý rất hiệu quả đối với các hệ thống có lượng dầu mỡ dày quá tải.
AQUACLEAN DGTTlà chế phẩm sinh học xử lý bẫy mỡ nhanh, với các vi sinh vật chủ yếu là khử dầu mỡ và cũng làm tăng nhanh tốc độ oxy hóa các hợp chất phân hủy chậm trong toàn hệ thống xử lý (ao hồ, hầm ủ,các hồ chứa nước thải) kết quả là cải thiện chất lượng nước và làm giảm BOD, COD, TSS đầu ra.
AQUACLEAN DGTT là men vi sinh xử lý môi trường có mặt lâu nhất tại thị trường Mỹ (1974), rất hiệu quả trong việc điều khiển mùi sinh ra trong các quá trình sinh học trong toàn hệ thống và các loại chất thải.
Hiệu quả của men vi sinh xử lý môi trường/ xử lý bẫy dầu mỡ DGTT:
· Tăng nhanh khả năng phá vỡ các chất béo, dầu và mỡ, ngay cả lớp mỡ dày
· Hóa lỏng chất rắn FOG, đảm bảo không bị nghẹt bơm, bơm nhanh và sớm hơn
· Làm giảm BOD, COD và TSS đầu ra
· Làm giảm và điều khiển mùi của hệ thống
· Giảm bùn
· Tăng khả năng phân hủy sinh học
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BIOTECH VIỆT NAM (CP ĐT&PT ĐẠI VIỆT)
11/11A Nguyễn Văn Mại, Phường 4, Quận Tân Bình, TP HCM

ĐT: (08) 3948 7515 - Fax: (08) 3948 7514 - Hotline: Ms Anna 0989.771.530