<div style="text-transform:capitalize;">[IMG]styles/cyan/xenforo/icons/icon_ms.gif[/IMG] Đang bán thanh lý một số mặt hàng giá hấp dẫn</div>
<hr size="1" style="margin-top: -9px; padding-bottom: 0px;">Nguồn: http://***************/


1/ Bán téc ;
Xả bán các loại téc I nốc đựng nước mới dùng giá cả rất phù hợp với các loại téc từ 500 lít đến 6000 lít
2/ Bán máy lọc nước 50 lít /h
Cần bán giá hợp lý máy lọc nước RO công suất 50 lít /h
3/ Bán giá sắt để hàng:
Xả bán các loại giá sắt để hàng 5 tầng làm bằng sắt hộp 2,5x5 cm;dài 3,05m cao 1,75 m rộng 0,4 m khoảng cách thông thủy các tầng 0,3m
4/ Bán xe đẩy hàng I nốc 5 tầng:

Cần bán xe đẩy hàng 5 tầng làm bằng thanh I nốc 304 vuông 3,3cm xe cao 1,34 m, rộng dài 0,72 m thông thủy các tầng 25 cm

liên hệ 0125 230 3666