<div style="text-transform:capitalize;">[IMG]styles/cyan/xenforo/icons/icon_ms.gif[/IMG] Bảng giá cáp lập trình PLC Omron 3 / 2016 - có sẵn</div>
<hr size="1" style="margin-top: -9px; padding-bottom: 0px;">Nguồn: http://***************/


Bảng giá cáp lập trình PLC Omron tháng 3 - 2016


Cáp lập trình ZEN-CIF01 cho PLC ZEN Omron
Đăng ngày 27-08-2015 02:46:12 PM
Giá : Liên hệ
Cáp lập trình ZEN-CIF01 sử dụng nạp hoặc xóa chương trình cho PLC ZEN Omron. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-CIF02+ cho Omron PLC
Đăng ngày 19-05-2015 05:49:43 PM
Giá : 1 000 000 VND
Cáp lập trình USB-CIF02+ cho PLC Omron. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-CIF02+ cho PLC Omron
Đăng ngày 19-05-2015 05:47:27 PM
Giá : 1 000 000 VND
Cáp lập trình USB-CIF02+ cho PLC Omron. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình CS1W-CIF31+ cho PLC Omron
Đăng ngày 19-05-2015 05:44:00 PM
Giá : 1 000 000 VND
Cáp lập trình CS1W-CIF31+ cho PLC Omron. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-CN226+ cho PLC Omron CJ, CS, CQM1H
Đăng ngày 19-05-2015 05:40:10 PM
Giá : 1 000 000 VND
Cáp lập trình USB-CN226+ cho PLC Omron CJ, CS, CQM1H. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-XW2Z-200S-CV+ cho PLC CS/CJ
Đăng ngày 19-05-2015 05:37:24 PM
Giá : 1 000 000 VND
Cáp lập trình USB-XW2Z-200S-CV+ cho PLC CS/CJ. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-CN226 cho PLC Omron CJ, CS, CQM1H
Đăng ngày 19-05-2015 05:32:00 PM
Giá : 790 000 VND
Cáp lập trình USB-CN226 cho PLC Omron CJ, CS, CQM1H . Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-CN226 cho PLC Omron CJ, CS, CQM1H
Đăng ngày 19-05-2015 05:30:00 PM
Giá : 790 000 VND
Cáp lập trình USB-CN226 cho PLC Omron CCS / CJ / CQM1H / CPM2C. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cáp RS232 XW2Z-200S-CV/XW2Z-200S-V/XW2Z-200S-VH cho PLC Omron
Đăng ngày 19-05-2015 05:26:57 PM
Giá : 380 000 VND
Cáp RS232 XW2Z-200S-CV/XW2Z-200S-V/XW2Z-200S-VH cho PLC Omron. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-XW2Z-200S-CV cho PLC Omron
Đăng ngày 19-05-2015 05:22:35 PM
Giá : 650 000 VND
Cáp lập trình USB-XW2Z-200S-CV cho PLC Omron CQM1 / CPM1 / CPM1A / 2A / C200HE / HG / HX / HS / CS / CJ / CQM1H / CPM2C. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-XW2Z-200S-CV cho PLC Omron
Đăng ngày 19-05-2015 05:19:00 PM
Giá : 650 000 VND
Cáp lập trình USB-XW2Z-200S-CV cho PLC Omron. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-CP1H cho PLC Omron CP1H/CP1E/CP1L
Đăng ngày 19-05-2015 05:15:00 PM
Giá : 250 000 VND
Cáp lập trình USB-CP1H cho PLC Omron CP1H/CP1E/CP1L. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-CIF02 cho PLC CPM1 / CPM1A / 2A / CQM1 / C200HS / C200HX / HG / HE
Đăng ngày 19-05-2015 05:08:00 PM
Giá : 700 000 VND
Cáp lập trình USB-CIF02 cho PLC CPM1 / CPM1A / 2A / CQM1 / C200HS / C200HX / HG / HE. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cáp RS232 CS1W-CN226 cho Omron CJ, CS, CQM1H PLC
Đăng ngày 19-05-2015 04:48:12 PM
Giá : 500 000 VND
Cáp RS232 CS1W-CN226 cho Omron CJ, CS, CQM1H PLC. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cáp RS232 CQM1-CIF02 cho PLC Omron CPM1, CPM1A, CPM2A, CQM1
Đăng ngày 19-05-2015 04:45:00 PM
Giá : 500 000 VND
Cáp RS232 CQM1-CIF02 cho PLC Omron CPM1, CPM1A, CPM2A, CQM1 . Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cáp USB-CIF02 cho Omron CPM1, CPM1A, CPM2A, CQM1, C200HS, C200HX/HG/HE và SRM1
Đăng ngày 19-05-2015 04:41:00 PM
Giá : 700 000 VND
Cáp lập trình USB-CIF02 cho PLC Omron CPM1, CPM1A, CPM2A, CQM1, C200HS, C200HX/HG/HE và SRM1. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình CS1W-CIF31 cho PLC Omron
Đăng ngày 19-05-2015 04:37:00 PM
Giá : 650 000 VND 585 000 VND
Cáp lập trình CS1W-CIF31 cho PLC Omron. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Nếu quý khách có nhu cầu với các sản phẩm trên vui lòng liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TÂN AN PHÁT

VPGD: Phòng 24B1 - Toà Nhà Bình Vượng - 200 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội
ĐT: 042 241 0870 - Fax: 042 221 3706
Hotline: 096 525 8336 Email: tananphatltd@hotmail.com

View more random threads: