Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)


Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, sau khi tổ chức các hội nghị đối thoại, hội nghị trực tuyến với địa phương, doanh nghiệp về tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, Bộ đã tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của 10 mỏ, với tổng số tiền thu được 2.564 tỷ đồng.Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kết quả khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; kết quả khoanh định các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia đối với một số loại khoáng sản quan trọng.Bộ cũng đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 535 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường.Trên cơ sở đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản tập trung hướng dẫn và triển khai thực hiện quy định về thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; ban hành Thông tư quy định về quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản.Bộ cũng hoàn thiện thông tư quy định về việc giao nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản vào Bảo tàng Địa chất, Thông tư kiểm soát chất lượng phòng phân tích thí nghiệm địa chất, khoáng sản...Cùng với việc hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án bảo tồn di sản địa chất, phát triển và quản lý mạng lưới công viên địa chất ở Việt Nam; xây dựng dự thảo Quy trình tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; Xây dựng định mức cho công tác đo địa chấn 2D bằng máy Sereel 2010 kênh...Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đang khẩn trương chuẩn bị chương trình họp Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về khoáng sản năm 2014.Trong 4 tháng cuối năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản, đặc biệt quan tâm tới công tác hậu kiểm sau khi cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.

Bộ cũng sẽ hoàn thành thẩm định hồ sơ và chuẩn bị trình công bố các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đợt 3 trên phạm vi cả nước./ .Theo vietnamplus.vn