Tang vật trong một vụ mua bán ma túy. Ảnh minh họa. (Nguồn: Công Hải/TTXVN)


Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa đề xuất danh mục tám ngành, nghề cấm đầu tư, kinh doanh.Tám ngành gồm kinh doanh vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; kinh doanh chất ma túy; sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, tiêu dùng và xuất khẩu hóa chất Bảng 1; kinh doanh các loại pháo; kinh doanh, tổ chức mại dâm, buôn bán người; kinh doanh thực vật, động vật hoang dã, quý hiếm, gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến; thử nghiệm sinh sản vô tính trên người; và sản xuất các sản phẩm biến đổi gen.Bên cạnh đó, từ kết quả rà soát và đánh giá, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề xuất bãi bỏ một số ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện không còn cần thiết; bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung các điều kiện kinh doanh không cần thiết, không hợp lý, không rõ ràng, không cụ thể, chuyển một số điều kiện kinh doanh từ hình thức cấp Giấy phép sang áp dụng hình thức tự đăng ký thực hiện.Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong số 386 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 16 bộ, ngành chỉ có thể bãi bỏ 56 ngành, nghề.Với đề xuất và kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành cần phối hợp để tiếp tục rà soát, đảm bảo chất lượng của Danh mục đề xuất và tính khả thi khi áp dụng trong thực tiễn, vừa đảm bảo được quyền tự do đầu tư, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Mặt khác, các quy định cũng phải đảm bảo sự linh hoạt cũng như lường định và xử lý được những vấn đề phát sinh đa dạng trong thực tiễn cuộc sống.Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các danh mục: ngành, nghề cấm đầu tư, kinh doanh; ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện và ngành, nghề, địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) và Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội vào kỳ họp tới./.
Theo vietnamplus.vn