Một công trình thủy điện trong quá trình xây dựng. (Ảnh minh họa: Ngọc Hà/TTXVN)


Theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, hầu hết các nhà đầu tư kinh doanh thủy điện sau khi chuyển mục đích sử dụng đất có rừng sang xây dựng các công trình thủy điện vẫn còn lúng túng, chưa chú trọng đến việc trồng rừng thay thế.Hiện các nhà đầu tư, doanh nghiệp kinh doanh thủy điện ở Tây Nguyên chỉ mới trồng được 757ha rừng so với 22.770ha rừng đã chuyển đổi mục đích xây dựng các công trình thủy điện.Cũng theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, các nhà đầu tư kinh doanh thủy điện khi xin đầu tư đều cam kết thực hiện trồng rừng thay thế, nhưng khi công trình thủy điện đi vào hoạt động, các nhà đầu tư đều chưa thực hiện hoặc đầu tư trồng rừng thay thế không đạt yêu cầu.Tỉnh Đắk Lắk có 5 dự án thủy điện đã đi vào hoạt động và theo kế hoạch phải trồng bù rừng thay thế với tổng diện tích hơn 262ha, nhưng đến nay, các đơn vị đầu tư mới trồng được 70ha. Cụ thể, với Công trình thủy điện Krông H’năng, chủ đầu tư mới trồng rừng thay thế được 5ha trên tổng số 175ha; chủ đầu tư Công trình thủy điện Krông Kmar theo kế hoạch phải trồng bù lại rừng là 20ha, nhưng đến nay cũng mới trồng được 16ha...Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, diện tích rừng mà các chủ đầu tư kinh doanh thủy điện trồng lại không đáng kể so với tổng số diện tích rừng đã bị mất để thực hiện các dự án thủy điện. Có chủ đầu tư chưa thực hiện đầy đủ việc trồng rừng theo các quyết định phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.Một số doanh nghiệp mặc dù đã trồng một phần diện tích rừng trong diện tích đất của các dự án nhưng diện tích rừng này lại không phù hợp với mục đích sử dụng đất (thủy điện Sêrêpốk 4, thủy điện Ea Mđoal 2 và thủy điện Krông Kmar).Các tỉnh Tây Nguyên hiện có 287 dự án thủy điện với tổng công suất gần 7.000MW, gồm 43 dự án thuộc quy hoạch bậc thang thủy điện trên dòng chính và 244 dự án thuộc quy hoạch thủy điện nhỏ trên sông, suối nhánh./.
Theo vietnamplus.vn