<div style="text-transform:capitalize;">[IMG]styles/cyan/xenforo/icons/icon_ms.gif[/IMG] chuyên bán các loại sách hướng dẫn thực hành kế toán ngân sách và tài chính xã</div>
<hr size="1" style="margin-top: -9px; padding-bottom: 0px;">Nguồn: http://***************/


hướng dẫn thực hành kế toán ngân sách và tài chính xã


Nhằm giúp các nhà quản lý ngân sách Nhà nước, kế toán tại các xã, phường, thị trấn,… những đối tượng quan tâm đến kế toán ngân sách xã nắm được các quy định kế toán ngân sách xã một cách kịp thời, đầy đủ, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội xuất bản cuốn sách Hướng dẫn thực hành kế toán ngân sách và tài chính xã .
Nội dung cuốn sách hướng dẫn thực hành kế toán ngân sách và tài chính xã gồm 5 phần:
Phần thứ nhất: Quy định chung
Phần thứ hai: Hệ thống chứng từ kế toán
Phần thứ ba: Hệ thống tài khoản kế toán
Phần thứ tư: Hệ thống sổ kế toán
Phần thứ năm: Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán
Nhà sách tài chính bán cuốn sách hướng dẫn thực hành kế toán ngân sách và tài chính xã với giá 298 000 đồng

mời quý vị tham khảo thêm cuốn sách:
tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng 2013

áp dụng đơn vị kế toán nhà nước sửa đổi bổ sung mới nhất


tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng 2013

Thực hiện Thông tư số 199/2011/TT-BTC nói trên, Bộ Tài chính (Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán) đã tổ chức biên soạn cuốn Tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng nhà nước (tái bản lần 3) và giao cho Công ty TNHH Thương mại Đông Nam phát hành. Cuốn sách đã được cập nhật nhằm phù hợp với sự thay đổi toàn diện của cơ chế tài chính áp dụng cho các đơn vị tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập, mục lục ngân sách nhà nước, các quy định về hướng dẫn mở tài khoản tại KBNN, quy định về tổ chức lập và quản lý dự toán, chấp hành và quyết toán thu – chi NSNN…. cũng như sự thay đổi của chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp, chế độ kế toán Nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc.
Để tránh bị nhầm lẫn, mua không đúng sách do Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Bộ Tài chính biên soạn, quý độc giả cần lưu ý những điểm sau:
1. Sách tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng 2013 được in trên giấy hanh vàng, chữ in mực màu xanh tím
2. Sách được dán tem chống giả của Nhà sách Kinh Đô – Công ty Đông Nam.


Sách tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng 2013 khổ: 19×27 cm, dầy: 472 trang, giá 298.000đ, in trên giấy độ trắng cao
Chi tiết cuốn sách tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng 2013 như sau:
1. Pháp luật về kinh tế áp dụng tại các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước
2. Tổ chức lập và quản lý dự toán, chấp hành và quyết toán thu- chi NSNN, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN
3. Mở và sử dụng tài khoản tại KBNN
4. Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN
5. Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng
6. Kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN
7. Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN
8. Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi NSNN, đơn vị HCSN và đơn vị đặc thù
9. Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN
10. Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách và HCSN
Đăt mua: 093 446 8687 - 092 262 8485CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ HÀ NỘIĐC:204- ngõ 313- Lạc long Quân - Hà Nội
Website:
www.sieuthisachhanoi.com ;Email : motsach7785@yahoo.com

xem thêm tại đây