Một khu chợ ở Palestine. (Nguồn: daysofpalestine.com)


Đây là biện pháp nới lỏng một phần lệnh phong tỏa kinh tế mà Israel áp đặt kể từ khi phong trào Hồi giáo Hamas giành quyền kiểm soát vùng lãnh thổ Palestine này.<video poster='http://dirtfan.net/2015/11/04/gazamarket1.jpg'><source src='http://vnpvideo.tachthongtin.com/78bc3a52d2fa2f32ae79ffc486711fe0/563b803c/2015_03_13/Israel_noi_long_lenh_cam_nhap_khau_hang_hoa_tu_Dai _Gaza_medium__mp4.mp4' type='video/mp4'></source>Your browser does not support the video tag.</video>

Theo vietnamplus.vn