(Ảnh minh họa: Hùng Võ/Vietnam+)


Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Quyết định số 411 về phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 1 năm 2015, gồm: sắt, metacacbonat, vàng, fluorit.Kế hoạch này nhằm đổi mới cơ chế quản lý hoạt động khoáng sản phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường đúng theo quy định của Luật khoáng sản năm 2010 và quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững, tăng hiệu quả kinh tế, giảm thiểu các tác động đến môi trường.<video poster='http://dirtfan.net/2015/11/04/khoang_san.JPG' tabindex='0'><source src='http://vnpvideo.tachthongtin.com/1b135efa05b59ddb8db2fb0f5b712910/563b8210/2015_03_03/Dau_gia_quyen_khai_thac_khoang_san_medium__mp4.mp4 ' type='video/mp4'></source>Your browser does not support the video tag.</video>Theo vietnamplus.vn