Một đoạn đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)


Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam và các nhà tài trợ ODA và vốn vay ưu đãi trong thời gian tới.Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) xây dựng Báo cáo chuyên sâu về môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, trong đó tập trung xác định những mặt còn hạn chế, chỉ ra những ngành, lĩnh vực cần cải cách và phương án cải cách nhằm cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam để đạt tiêu chuẩn ASEAN 6.Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan chủ động, tích cực phối hợp với WB khẩn trương hoàn tất việc chuẩn bị đầu tư Dự án đường cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết theo hình thức PPP, không để kéo dài.Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ động phối hợp với WB sớm hoàn tất việc chuẩn bị Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp nhằm cải thiện khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có mở rộng phạm vi dự án bao gồm cấu phần trồng rừng phòng hộ, rừng ngập mặn ven biển.Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động cung cấp các thông tin cần thiết cho WB về dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong 5 năm, 10 năm tới để WB tham khảo, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai xây dựng Báo cáo Việt Nam năm 2035.Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, các cơ quan chủ quản triệt để thực hành tiết kiệm trong sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, đặc biệt là đối với hoạt động hỗ trợ kỹ thuật; hạn chế tối đa việc tổ chức các đoàn tham quan, khảo sát ở nước ngoài; ưu tiên nguồn vốn cho các cấu phần đầu tư của chương trình, dự án.Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thông báo cho các cơ quan liên quan và nhà tài trợ, theo dõi, đôn đốc và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên.Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi, công tác vận động và thu hút nguồn ODA và vốn vay ưu đãi, tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi ký kết năm 2014 đạt hơn 4,362 tỷ USD, gồm hơn 4,16 tỷ USD ODA vốn vay và vay ưu đãi, 202,05 triệu USD viện trợ không hoàn lại.Giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi năm 2014 đạt khoảng 5,6 tỷ USD (ODA vốn vay là 5,25 tỷ USD, ODA viện trợ không hoàn lại là 350 triệu USD), cao hơn 9% so với năm 2013.Trong tổng số vốn giải ngân năm 2014 có khoảng 2,45 tỷ USD thuộc nguồn vốn xây dựng cơ bản, khoảng 2,1 tỷ USD thuộc nguồn vốn cho vay lại, khoảng 318 triệu USD thuộc nguồn vốn hành chính sự nghiệp và khoảng 732 triệu USD từ các khoản hỗ trợ ngân sách.Theo đánh giá chung, sau những biện pháp đôn đốc kiên quyết, thường xuyên của Ban Chỉ đạo, giải ngân năm 2014 có những cải thiện đáng kể. Các nhà tài trợ quy mô lớn vẫn tiếp tục được duy trì mức giải ngân cao như Nhật Bản (JICA): 1,773 tỷ USD, WB: 1,386 tỷ USD, ADB: 1,058 tỷ USD./.


Theo vietnamplus.vn