Ảnh minh họa. (Nguồn: Đức Duy/Vietnam+)


Ngày 29/1, Bộ Tài chính cho biết, tính đến hết ngày 31/12/2014, Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn dư trên 4.018 tỷ đồng.Cụ thể, số dư Quỹ tại thời điểm ngày 1/1/2014 là hơn 169 tỷ đồng. Số dư Quỹ tính đến quý 1/2014 ( hết ngày 31/3/2014) là trên 842 tỷ đồng.Số dư Quỹ Bình ổn giá đến quý 2/2014 (tính đến hết ngày 30/6/2014) là gần 1.595 tỷ đồng.Sang quý 3 số dư Quỹ Bình ổn giá tính đến hết ngày 30/9/2014 là trên 2.296 tỷ đồng. Quý 4 (tính đến hết ngày 31/12/2014) số dư Quỹ bình ổn là gần 4.019 tỷ đồng.Từ tháng 7/2014 đến nay, giá xăng dầu đã giảm 15 lần với mức giảm gần 40%, từ mức 25.640 đồng/lít xuống còn 15.670 đồng/lít. Riêng từ đầu năm 2015 đến nay, giá xăng giảm 2 lần, tổng cộng giảm 2.210 đồng/lít./.
Theo vietnamplus.vn