Hội nghị tổng kết kinh doanh năm 2014 của Tổng Công ty Bảo Minh. (Ảnh: Hoàng Hải/Vietnam+)


Ngày 23/1, tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2014 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2015.Tại hội nghị, Ông Lê Văn Thành, Tổng Giám Đốc Bảo Minh cho biết, năm 2014, tình hình kinh tế đất nước vẫn còn những khó khăn đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bất động sản. Đặc biệt, sự kiện hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 ở biển Đông dẫn đến gây rối trật tự công cộng ở Bình Dương và Đồng Nai đã ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm.Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm vẫn còn cạnh tranh phi kỹ thuật, vẫn còn tình trạng tăng chi phí hoa hồng, giảm phí thấp hơn phí bảo hiểm bắt buộc… Tuy nhiên, ông Lê Văn Thành cho rằng rất nhiều doanh nghiệp đã nhìn thấy rủi ro nên chú trọng công tác nâng cao chất lượng dịch vụ.Năm 2014, Bảo Minh đã xuất sắc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh đề ra. Cụ thể: tổng doanh thu đạt 3.068 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức kế hoạch 6% và tăng trưởng 10,5% so với cùng kỳ; trên 70% đơn vị hoàn thành và hoàn thành trước thời hạn kế hoạch kinh doanh đề ra. Trong tháng 11/2014, có đơn vị đã hoàn thành đến hơn 150% kế hoạch và tăng trưởng 162% so với cùng kỳ.Năm 2014, Bảo Minh đã bồi thường chung với tổng số tiền 1.200 tỷ đồng, tương đương 41,2% doanh thu, bằng 80,8% so với cùng kỳ. Trong đó, bồi thường gốc là 39,2% trên doanh thu và bằng 79,1% so với cùng kỳ.Ông Lê Văn Thành chia sẻ:” Về xử lý công nợ của Bảo Minh có chuyển biến rõ rệt, tỷ lệ nợ tính đến cuối năm 2014 giảm còn 50% so với hồi cuối năm 2012. Lợi nhuận trước thuế đạt 122 tỷ đồng, bằng 100,5% kế hoạch, tăng trưởng 17,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm gốc đạt 46,2 tỷ đồng. Bảo Minh đã giữ vững vị trí tốp 3 doanh nghiệp hàng đầu trên thị trường bảo hiểm Việt Nam.”Đặc biệt tại hội nghị lần này, lần đầu tiên Bảo Minh tổ chức lấy phiếu thăm dò từ các đơn vị về công tác phục vụ của Ban Điều hành và các phòng ban nghiệp vụ của Tổng Công ty.

Ngoài ra, các đơn vị cũng được đề xuất mô hình tổ chức hoạt động kinh doanh phù hợp với địa phương mình.Năm 2015, Bảo Minh thận trọng đề ra kế hoạch kinh doanh với các chỉ tiêu cơ bản như: Tổng doanh thu đạt 3.195 tỷ đồng; tỉ lệ bồi thường phấn đấu giảm từ 3-5%; lợi nhuận trước thuế là 134 tỷ đồng và lợi nhuận kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm gốc là 61 tỷ đồng.Bên cạnh đó, Bảo Minh tiếp tục duy trì vị trí tốp 3 trên thị trường bảo hiểm Việt Nam; tăng cường công tác xử lý công nợ và đòi người thứ ba theo đúng quy định và quy trình nghiệp vụ ngay từ khâu đầu tiên./.Theo vietnamplus.vn