(Ảnh minh họa: Trọng Đạt/TTXVN)


Năm 2015, Hà Nội thực hiện tái cơ cấu công nghiệp, phấn đấu từng bước lấy lại đà tăng trưởng cao của ngành công nghiệp, bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết như vậy tại hội nghị triển khai công tác 2015, tổ chức ngày 13/1.Theo đó, Hà Nội phấn đấu chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 4,5%-5%; giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 8,1%-8,4% so với năm 2014.Để đạt được mục tiêu đó, Hà Nội thực hiện các chương trình tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tăng trưởng và nâng cao hiệu quả sản xuất. Thành phố khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp có lợi cạnh tranh, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn với yêu cầu sẵn sàng chuyển sang sản xuất các mặt hàng phục vụ quốc phòng, an ninh và phục vụ yêu cầu khi có chiến tranh xảy ra.Thành phố sẽ tiếp tục triển khai các đề án như chương trình giao ban tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011-2015; chương trình hỗ trợ sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực; công nghiệp mũi nhọn có chất lượng và sức cạnh tranh cao; sản phẩm công nghệ cao trên địa bàn thành phố giai đoạn 2012-2015…Thành phố cũng thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước để thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp-làng nghề có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn và sản phẩm xuất khẩu.Một mặt, thành phố rà soát, nâng cao hiệu quả hoạt động các cụm công nghiệp, tăng cường thu hút đầu tư và đảm bảo an toàn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp.Bản thân các doanh nghiệp cũng dần khắc phục khó khăn, chủ động trong khâu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời các doanh ngiệp cũng tích cực thực hiện triệt để tiết kiệm vật tư, nhiên liệu, chí phí quản lý, sản xuất; phát huy sáng kiến để tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm; đổi mới công nghệ; tìm kiếm thị trường mới…Trong năm 2014, chỉ số phát triển công nghiệp của Hà Nội tăng 4,6%, thấp hơn chỉ số phát triển công nghiệp toàn quốc (7,6%) và Thành phố Hồ Chí Minh (7%).Tuy vậy, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp thành phố là 8% so với năm 2013, đạt 107.775 tỷ đồng; cao hơn so với giá trị tăng thêm ngành công nghiệp toàn quốc (7,15%) và thành phố Hồ Chí Minh (7,1%)./.
Theo vietnamplus.vn