Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)


Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Xuân Việt yêu cầu ngành nông nghiệp Hà Nội cần tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp toàn diện, hiệu quả bền vững theo hướng nông nghiệp đô thị sinh thái; ứng dụng công nghệ cao vào vùng sản xuất nông sản thực phẩm chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm gắn bảo vệ môi trường, phát triển du lịch và xây dựng nông thôn mới.Ngày 7/1, Phát biểu tại hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015, ông Trần Xuân Việt cũng chỉ rõ, năm 2015, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cần tiếp tục nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên môn thông qua các đề án chương trình, tổ chức các lớp nghiệp vụ, nhất là cán bộ nông nghiệp cần sát sao với sản xuất thực tế, với người dân hơn.Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cần tập trung vào đề án nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng nhiều mô hình lớn, trong đó các huyện cần nghiên cứu vị trí, khu vực đủ các điều kiện để hình thành các vùng sản xuất lớn.Đồng thời, tập trung xây dựng các chuỗi liên kết giữa các huyện, hợp tác với các tỉnh thành, giảm chi phí sản xuất và xây dựng thương hiệu nhằm tạo ra thương hiệu mang tính quốc tế.Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, Chu Phú Mỹ, trong năm 2014, ngành nông nghiệp Hà Nội tiếp tục đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.Cụ thể, tổng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp ước đạt 44.000 tỷ đồng, tăng 1,9% so với năm 2013. Giá trị sản phẩm nông nghiệp thu hoạch trên 1ha đất nông nghiệp ước đạt 231 triệu đồng/ha tăng 4 triệu đồng so với 2013.Đối với cây trồng, tổng diện tích gieo trồng hàng năm của Hà Nội ước đạt hơn 279 nghìn ha (đạt 99,5% so với kế hoạch), trong đó diện tích lúa ước đạt 203 nghìn ha, năng suất bình quân 57,6 tạ/ha...Tổng sản xuất lương thực cây có hạt ước đạt 1,27 triệu tấn, trong đó thóc là 1,17 triệu tấn, ngô là 98 nghìn tấn. Về chăn nuôi, trong năm 2014, tổng đàn trâu của Hà Nội ước đạt hơn 24.300 con; đàn bò 140.000 con, trong đó đàn bò sữa 13.500 con; đàn lợn 1,4 triệu con; đàn gia cầm 24.500 con.Nuôi trồng thuỷ sản của Hà Nội tiếp tục phát triển, diện tích nuôi trồng thuỷ sản hơn 21 nghìn ha, tổng sản lượng nuôi trồng ước đạt hơn 90 nghìn tấn; sản xuất cá giống các loại đạt 1,4 triệu con...Tính đến hết năm 2014, Hà Nội đã lập được 31 dự án vùng rau an toàn tập trung với tổng diện tích hơn 2.000ha, nâng diện tích rau an toàn được quản lý là gần 5.000ha; triển khai thực hiện 63 vùng sản xuất lúa hàng hoá chất lượng cao với diện tích 6.790ha; triển khai xây dựng vùng cây ăn quả giá trị kinh tế cao với 15 mô hình tại các địa phương với 164ha, như chuối, cam canh, nhãn chín muộn, đu đủ...Theo báo cáo của các địa phương, ngoài 38 xã đạt chuẩn nông thôn mới được thành phố công nhân, năm 2014 thành phố Hà Nội dự kiến có thêm 70 xã đạt và cơ bản đạt 19/19 tiêu chí; 107 xã đạt từ 14-18 tiêu chí; 155 xã đạt từ 10-13 tiêu chí...Hạ tầng nông thôn ngày càng được đổi mới, nâng cấp, hệ thống đê điều, công trình thuỷ lợi được củng cố đảm bảo phục vụ sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần của nông dân được nâng cao, góp phần giữ vững an ninh trật tự xã hội.Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Xuân Việt cho rằng, những lợi thế của Thủ đô mà ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội chưa tận dụng hết lợi thế như hạ tầng, khoa học kỹ thuật, có các nhà khoa học, viện nghiên cứu... nhưng tỷ trọng về giá trị sản xuất phát triển nông nghiệp còn yếu, ứng dụng công nghệ cao chưa được phát triển, đặc biệt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm của sản phẩm nông nghiệp còn chưa cao./.
Theo vietnamplus.vn